BUPL Nordsjælland: Der er langt til minimumsormeringer i flere kommuner i Nordsjælland


I Nordsjælland er der flere gode intentioner, men foreløbigt kun få reelle forbedringer ved dette års kommunale budgetter. Vi undrer os over, hvor lidt forståelse, der tilsyneladende er for vigtigheden af kvalitet på børneområdet og for børn og pædagogers vilkår.


Opdateret d. 18. september 2020

Af: Sus Skjold Klamer, Kommunikation og presse

 


Flere kommuner foreslår direkte besparelser på daginstitutionerne i 2021. Der er fire kommuner, som ikke har offentliggjort deres budgetter eller forslag til besparelser endnu, men det ser desværre ikke lovende ud for hverken forældre, børn eller pædagoger.

Det viser en ny opgørelse, som BUPL har foretaget på baggrund af kommunernes budgetforslag og de budgetter, der allerede er vedtaget.

”Det er skuffende, at politikerne i dele af Nordsjælland ikke har forstået, hvor vigtigt det er for børnene, at der investeres i god kvalitet. Selv efter en situation med nedlukning og genåbning i forbindelse med COVID-19, hvor vi alle så, at der skal langt flere pædagoger til for at skabe de rigtig gode børnemiljøer”, siger Pernille Riis, formand i BUPL Nordsjælland.

At foreslå besparelser og endda vedtage besparelser, som rammer normeringerne, går stik imod intentionerne med loven om minimumsnormeringer og ønsket om at investere i flere pædagoger og bedre forhold for børnene i landets daginstitutioner.

”I Frederikssund, som ellers har slået sig op på at have tilført midler til minimumsnormeringer er der foreslået besparelser, som hvis de gennemføres kommer til at medføre normeringsforringelser. Det er jo at give med den ene hånd og tage med den anden. Når de først lover minimumsnormeringer og derefter fjerner grundlaget, så resulterer det desværre også i en usikkerhed for både forældrene og de ansatte pædagoger”, siger Pernille Riis.

I Allerød Kommune er der lagt op til rammebesparelser på 6 millioner kroner. Lige nu er det uvist, om det rammer børneområdet, men BUPL Nordsjælland kan kun appellere til, at området friholdes. Alle besparelser presser kvaliteten, og børn og pædagoger bliver taberne. Når kommunerne tager imod penge fra Christiansborg, men samtidigt fjerner egne penge fra børnene, så bliver det tydeligt, at der er behov for at skærpe lovgivningen, når det kommer til realisering af minimumsnormeringer.

”Lige nu, og i nærmeste fremtid, står de nordsjællandske kommuner med rekrutteringsudfordringer, da der ikke er pædagoger nok. Derfor kan det synes mærkværdigt, at kommunerne ikke tænker i at tiltrække flere pædagoger ved at gøre deres kommune attraktiv som arbejdsplads for pædagoger. Det gør man altså kun ved at højne kvaliteten, og kvalitet for pædagoger er blandt andet at have tid til at bruge deres høje faglighed. Det kræver pædagoger – og pædagoger nok. Her skal vi tale om kvalitetsnormeringer som forlængelse af minimumsnormeringer”, siger Pernille Riis.

BUPL Nordsjælland anerkender også, at flere kommuner ikke har spareforslag og i stedet har tilført penge. Det er en start, men desværre ikke tilstrækkeligt. Hvis delmålet med minimumsnormeringer skal nås, så kræver det en ambitiøs plan med løbende afsættelse af midler til flere pædagoger.

”Pædagoger, børn og forældre i Nordsjælland har under coronakrisen og genåbningen mærket, hvad bedre normeringer betyder for nærvær og tid til det pædagogiske arbejde. Det betyder også, at vi er blevet meget bevidst om, at minimumsnormeringer kun er et minimum. Vi skal til at tale om kvalitetsnormeringer”, siger Pernille Riis.


Fredensborg, Hillerød og Helsingør har tilført penge

I Fredensborg har vi gennem nogle år set politisk velvilje til investering i kvalitet for børn og unge samt den fornødne interesse for at afdække de reelle normeringer i kommunens institutioner. Fredensborg Kommune har også tilført midler til flere pædagoger ved dette budgetforlig. Det er naturligvis glædeligt og et skridt i den rigtige retning, og forventningen er naturligvis, at Fredensborg fastholder kursen.

Der er positive skridt i Hillerød Kommune, som har tilført 1,8 millioner kroner til daginstitutionsområdet, men Hillerød er også en kommune med stor befolkningstilvækst, og det der kræves, er fremsynethed i form af reelle investeringer i kvalitetsnormeringer.

Helsingør Kommune vedtog en gradvis implementering af minimumsnoreringer i 2019 fuldt indfaset i 2022 og har dermed valgt at prioritere egne midler indtil den samlede pulje tildeles fra staten.

”Vi kan kun opfordre til, at Helsingør fastholder de statslige midler på til normeringsforbedringer, når de tildeles. Minimumsnormeringer er kun et minimum, og Helsingør har alle muligheder for en udvikling mod kvalitetsnormeringer. (RETTELSE: Vi skrev tidligere, at normeringen var beregnet inkl. ledere. Vi har nu modtaget dokumentation for, at beregningen er foretaget ekskl. ledere).

I Nordsjælland ser vi, at de kommuner, som tilfører midler, gør det med de rette ambitioner, men midlerne forslår ikke. Frygten er, at det ikke kan mærkes ude på stuerne, og at det ikke bibringer den nødvendige kvalitetsforbedring.

For nylig viste en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) nemlig, at flere end hver tredje medarbejder i vuggestuer og børnehaver ikke har nogen pædagogisk uddannelse. I nogle kommuner er under halvdelen pædagoger. Det går ud over kvaliteten.

”Det er nødvendigt med bindende mål for normeringerne, og samtidigt skal der fastsættes mål for højere pædagogandel i loven om minimumsnormeringer. Forskning på området viser, at den pædagogiske kvalitet afhænger af uddannelsesniveauet. Vi skal sikre, at alle børn bliver mødt af pædagoger med en stærk faglighed og fokus på understøttelse af børns udvikling trivsel og fællesskaber”, afslutter Pernille Riis.

 

Vil din kommune spare på børneområdet? Se Danmarkskortet her: https://bupl.dk/presse/kommunale-budgetter/#Kommunale-budgetter-2021-Daginstitutionsområdet

 

Kontakt

For yderligere kommentarer eller information kontakt: Sus Skjold Klamer, Kommunikations og presse, tlf. 29 69 81 04 eller skk@bupl.dk

 

Fakta
BUPL har lavet en kortlægning af kommunernes budgetter for 2021. For hver enkelt kommune har BUPL gennemgået de seneste officielle udmeldinger om besparelser og forbedringer på daginstitutioner. Kortet er dynamisk. Det vil sige, at det løbende vil blive opdateret, efterhånden som kommunerne forhandler og lander aftaler om de forestående budgetter for næste år. Deadline er torsdag den 15. oktober.

BUPL’s opgørelse tager højde for den demografiske udvikling, hvor børnetallet i flere dele af landet vil stige og derfor kræve flere ressourcer. Med andre ord følger BUPL budgetudviklingen for daginstitutionsområdet pr. barn i kommunerne.