BUPL Nordjylland trækker støtten til Borgergruppen Birgits Børn


Det er vist ikke gået mange af kommunens pædagoger forbi, at BUPL Nordjylland har bakket op om Borgergruppen Birgits Børn – en Facebookgruppe oprettet af forældre med børn i kommunens institutioner.


Udgivet d. 21. august 2018

Lige inden sommerferien blev jeg kontaktet af gruppen, som ønskede opbakning af BUPL Nordjylland. De ville starte en Facebookgruppe, da der er mange forældre, som er bekymret over kommunens politik og prioriteringer på daginstitutionsområdet.

Jeg lyttede til gruppens argumenter og sagde ja, under de forudsætninger, som blev aftalt og drøftet i telefonen.

BUPL Nordjylland trækker støtten til borgergruppen

Henover sommeren har gruppens etablering på Facebook, samt måden at arbejde med kommunikation udviklet sig i en retning, som jeg ikke er enig i. Gruppen har ikke som aftalt orienteret de faglige organisationer, eksempelvis inden der blev lavet nye opslag på Facebook eller der er sendt breve direkte til politikerne i Frederikshavn Kommune.

Jeg har derfor været på bagkant med gruppens udmeldinger og udsagn. Mit ønske har hele tiden været at være på forkant med dette, så der har været mulighed for sparring, da jeg gerne vil kunne stå inde for, hvad der bliver sendt ud, når nu BUPL Nordjylland er indblandet.

Borgergruppens retorik har desværre udviklet sig til at være angreb fremfor en ordentlig og god dialog med det politiske niveau i Frederikshavn Kommune. For BUPL Nordjylland er det vigtigt, at kommunikation foregår på en ordentlig måde, uanset hvem vi kommunikerer med.

Jeg valgte sidste uge at sende en e-mail til gruppen, hvor i jeg skrev, at jeg trækker BUPL Nordjylland ud af Borgergruppen Birgits Børn. Jeg gav begrundelsen: “Opbakningen frafalder, da jeg ikke tror på, at vi fremadrettet vil kunne opretholde den samme tilgang til at arbejde med de udfordringer, som er i Frederikshavn Kommune”.

Mandag den 20. august har vi haft TR-møde for pædagogerne i Frederikshavn Kommune, og der har været fuld opbakning i TR-gruppen til min endelige beslutning. Dette bekræfter mig selvfølgelig i, at det rigtige valg er truffet.

Skulle du have spørgsmål eller andet, er du mere end velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.

Venlig hilsen

Kristian Tornby, faglig sekretær, BUPL Nordjylland

kkt@bupl.dk