BUPL Midtsjællands formand mener!


Efter en benhård proces ligger der nu et overenskomsaftale, der sættes til afstemning fra fredag d. 12. marts. Vi har opnået det bedste resultat på de givne betingelser, og vi opfordrer dig til at afgive din stemme. En høj stemmeprocent viser, at BUPL har mandat til de krav, vi kommer med.


Opdateret d. 10. marts 2021

Bertha Langhoff Hansen

OK21 er nu i hus, og lad mig sige det med det samme – det var en benhård proces! På godt – og nok mest på ondt – har corona vendt op og ned på vores hverdag, og det gælder også de netop overståede OK21-forhandlinger.

 

Det bedste resultat på de givne betingelser

Den økonomiske ramme at forhandle inden for var ikke særlig stor, og arbejdsgiverne var direkte visionsløse og uambitiøse. Men lad mig indledningsvist slå fast – vi har opnået et godt resultat på de givne betingelser der var. Vi har udnyttet rammen maksimalt og brugt hver eneste krone til at forbedre de vilkår, pædagogerne anser for de vigtigste.

Først skulle de generelle vilkår på plads, og det var her, lønfremgangen blev sikret. BUPL ville ikke blot have en reallønssikring, men en fremgang, og det fik vi. Vi vidste nok alle sammen godt, at pædagogernes lønefterslæb ikke kunne indhentes med denne overenskomst – det er efterslæbet for stort til. Vi fik en ligelønspulje, der endda er større end den, der blev forhandlet på plads i OK18, så kimen er lagt til det videre arbejde.

Dernæst skulle KL og BUPL blive enige om de specielle krav for BUPL’s overenskomster. Det var en meget svær forhandling, fordi vi var oppe imod en arbejdsgiver, der sagde nej til det meste og ikke havde megen lyst til at drøfte særlig mange emner. Vi havde en lang liste af emner, vi ville have løsninger på og lavet forbedringer af. Det gjaldt både løn (og ligeløn), pension, faglig ledelse, arbejdstid, studerende, MED-systemet, seniorvilkår og kompetenceudvikling. KL kom til forhandlingerne med tre overordnede ting de ville tale om: En samfundsøkonomisk ansvarlig aftale, pension samt fleksibilitet i forhold til arbejdstid og ny løn.

Udover økonomiske forbedringer i løn, pension mv., så har det været vigtigt for BUPL, at overenskomsten giver pædagoger mulighed for at løfte det pædagogiske arbejde bedst muligt, og at pædagoger kan dygtiggøre sig og har lyst til at blive mange år i faget. KL ville dog ikke være med til at sådanne tiltag blev indskrevet i overenskomsten.

BUPL har derfor måttet forpligte kommunerne til et samarbejde om fagligheden via såkaldte udviklingsprojekter om bl.a. pædagogernes kompetenceudvikling og faglige udvikling, faglig ledelse samt udvikling af fritids- og klubområdet.

Der er også blevet præciseret nogle bestemmelser omkring skolepædagogernes arbejdstid, som forhåbentlig vil betyde bedre vilkår for den enkelte pædagog og den pædagogiske praksis i skolen som helhed. Det ser jeg frem til bliver implementeret i vores ni kommuner, og jeg vil følge aktivt med i dette arbejde.

 

Det er nu, du skal stemme om OK21

Urafstemningen skal nu i gang, og du skal til at afgive din stemme. Først og fremmest vil jeg anbefale, at du stemmer. En høj stemmeprocent gør, at KL kan se, at pædagogerne bekymrer sig om deres løn- og ansættelsesvilkår. Det er med mange medlemmer i ryggen, at BUPL kan gå til arbejdsgiverne med et klart mandat og vise, at der er opbakning til de krav, vi kommer med.

BUPL Midtsjællands bestyrelse havde møde d. 8. marts, og der var enstemmigt opbakning til at anbefale et JA til OK21-aftalen. Så når du har besluttet dig for at stemme, så vil jeg anbefale dig at stemme ja til OK21-aftalen.

 

Kampen stopper ikke her – banen er kridtet op frem mod OK24

Men det er vigtigt at slutte af med at sige, at kampen ikke stopper ikke. BUPL er allerede i gang med at se frem mod OK24, og vi har også allerede kridtet banen op til at inddrage resten af fagbevægelsen, arbejdsgiverne og regeringen i trepartsforhandlinger, der én gang for alle skal tage fat på at gøre op med ligelønsproblemet. Vi skal også have udmøntet de KL-projekter, som OK21 indeholder, til brugbare resultater til gavn for pædagogerne.

Derudover skal vi arbejde med at implementere de aftaler vi har indgået – bl.a. bedre vilkår for skolepædagogernes arbejdstidsplanlægning.

Bertha Langhoff Hansen
Formand for BUPL Midtsjælland


Vidste du det om OK21?

Få mere at vide om OK21-resultatet

 

Har du spørgsmål om overenskomstresultatet?

Daglig politisk ledelse i BUPL Midtsjælland sidder klar til at svare på dine spørgsmål d. 11. marts, 15. marts og 17. marts i tidsrumet kl. 15-18.

Læs mere her