BUPL: Lockout af alle pædagoger er en unødvendig optrapning af konflikt


Arbejdsgiverne har valgt at lockoute ca. 440.000 offentlige ansatte i Danmark. Det er ødelæggende for forhandlingerne i Forligsinstitutionen, siger BUPL-formand Elisa Bergmann


Opdateret d. 26. marts 2020

Overenskomstforhandlingerne er brudt sammen, og tidligere på ugen varslede pædagoger og andre offentligt ansatte konflikt. Det betyder, at cirka 80.000 medarbejdere nedlægger arbejdet fra den 4. april. Nu optrapper arbejdsgiverne situationen og lockouter 440.000 offentligt ansatte.

Staten lockouter 120.000 ansatte, regionerne 70.000 ansatte og kommunerne 250.000 ansatte. Og på det kommunale område er det samtlige pædagoger, der sendes hjem fra daginstitutioner, skoler og fritidsinstitutioner. Det ærgrer BUPL-formand Elisa Bergmann, der ser lockouten som en unødvendig optrapning af konflikten.

“Vi lavede en politisk markering og udpegede 5000 pædagoger i 12 kommuner. For at vise at det er alvor. At vi skal have forbedringer ved denne overenskomst – efter 3 kriseoverenskomster i træk. KL vælger så at optrappe med en lockout, der rammer meget hårdere og generer langt flere danskere. Det havde været bedre, hvis KL havde vist samme handlekraft ved forhandlingsbordet”, siger Elisa Bergmann.

KL’s lockout viser også, at der mangler grundlæggende respekt for den danske model. Vi er som lønmodtagere ikke oppe imod nogle arbejdsgivere ved frie forhandlinger men derimod et arbejdsgiverstyret politisk system med statskassen i ryggen.

“Det er helt tydeligt, at arbejdsgiverne nu vil gøre konflikten så stor, at regeringen griber hurtigt ind. Vi går stadig efter en forhandlet aftale, og der er stadig forhandlinger i Forligsinstitutionen. Men det er klart, at arbejdsgivernes optrapning gør det sværere at finde en løsning”, fortæller Elisa Bergmann.

En lockout kan tidligst træde i kraft den 6. april 2018.

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand for BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Michael Andersen, pressechef i BUPL, tlf.: 23 44 53 83