BUPL: Landsdækkende forældredemonstrationer må få Christiansborg til at vågne op


BUPL er begejstret for, at forældre landet over har taget initiativ til demonstrationer for minimumsnormeringer og bedre vilkår for børn i vuggestuer og børnehaver. Demonstrationerne foregår i flere end 50 danske byer lørdag den 6. april og er et stærkt signal om, at forældrene har fået nok af dårlige normeringer og vil se politisk handling, mener BUPL’s formand Elisa Rimpler.


Opdateret d. 11. oktober 2021

Hun glæder sig over, at forældrene så talstærkt støtter kampen for at få indført en bundgrænse på 1 voksen til 3 vuggestuebørn og 1 voksen til 6 børnehavebørn, som BUPL længe har arbejdet for.

”Vi er både glade og taknemmelige for, at forældrene nu melder sig så stærkt på banen og kræver bedre normeringer. Det er helt afgørende for at få hverdagen til at hænge sammen i vuggestuer og børnehaver. Pædagogerne skal have den nødvendige tid til at sikre, at alle børn er i god trivsel og udvikling. Det er ikke mindre end presserende, at politikerne prioriterer børnene og genopretter børneområdet,” siger Elisa Rimpler.

Der mangler i dag cirka 4.000 pædagoger i landets daginstitutioner sammenlignet med normeringerne i 2009. Og i løbet af de næste 10 år vokser antallet af 0-5-årige med yderligere 70.000. Derfor haster det med at få en bundgrænse for, hvor mange pædagoger der skal være til at tage sig af børnene i løbet af en hverdag i vuggestuen og børnehaven, fastslår BUPL’s formand.

”Og her taler vi alene om, hvad der som minimum skal til for at sikre børnene den omsorg og tryghed, de har brug for. Vi ved, at gode normeringer og pædagoger nok er helt afgørende for et godt børneliv, men også for, hvordan børn klarer sig senere hen,” siger Elisa Rimpler.

Hun håber, at lørdagens forældredemonstrationer og de sidste ugers mange vidnesbyrd og debatindlæg om, hvordan forældre, bedsteforældre, pædagoger og forskere oplever børnenes levede liv i daginstitutionerne, vil få politikerne til at vågne op og sætte børneområdet højt på dagsordenen.

”Vi er godt trætte af politikernes abespil. Christiansborg fralægger sig ansvaret for de dårlige normeringer og peger fingre ad kommunerne. Omvendt klager kommunerne over, at de ikke har penge nok til at investere i børneområdet. Det kan børnene simpelthen ikke være tjent med,” siger Elisa Rimpler.

Hun mener, at det er et fælles ansvar for politikere på alle niveauer at genoprette kvaliteten på børneområdet.

”Det er tid til, at alle partier og politikere – både lokalt og centralt – griber bolden og tager ansvar for, at vi ikke taber den næste generation på gulvet. Det kræver handling her og nu, men også en langsigtet plan for, hvordan vi sikrer alle børn en god start på livet. Et godt børneliv med nærhed, omsorg og gode fællesskaber burde være en menneskeret,” siger Elisa Rimpler.

For yderligere oplysninger:
Elisa Rimpler, formand for BUPL, tlf. 40 23 20 69
BUPL’s pressetelefon 22 77 40 90