BUPL lancerer stor kampagne for minimumsnormeringer


Der er brug for standarder på børneområdet, så pædagoger i daginstitutioner ikke står alene med store børnegrupper. Mindst en voksen pr. tre børn i vuggestuen og mindst en voksen pr. seks børn i børnehaven, lyder budskabet fra BUPL i en ny kampagne.


Udgivet d. 23 april, 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidt og regeringen er på trapperne med en børnepakke, der formentlig bliver et af de sidste store udspil inden et Folketingsvalg. Regeringen har skrevet i regeringsgrundlaget, at den vil arbejde for minimumsnormeringer – og derfor lancerer BUPL i dag en stor kampagne om netop minimumsnormeringer.

”Vi vil minde regeringen om, at den stadig kan nå at komme i mål med arbejdet for minimumsnormeringer. Det bør ganske enkelt være omdrejningspunktet i børnepakken. Regeringen har mange ambitioner på børneområdet med sproglig udvikling, tidlig indsats og et tættere forældresamarbejde. Vi er helt enige i ambitionerne, men rammerne skal selvfølgelig være til stede, hvis pædagoger skal lykkes med opgaven”, siger BUPL-formand Elisa Bergmann.

Hovedbudskabet i BUPL’s kampagne er, at der mindst skal være en voksen pr. tre børn i vuggestuen og mindst en voksen pr. seks børn i børnehaven. Derudover skal en høj andel af personalet være uddannede pædagoger. Kampagnen kører i landsdækkende medier og regionale medier – samt sociale medier. BUPL har i den forbindelse fået produceret en film, hvor en lille pige går rundt i en børnehave og tæller børn – for at vise, hvor langt der er mellem pædagogerne.

”Filmen afspejler virkeligheden i de danske daginstitutioner, hvor pædagogerne ofte er alene med en stor børneflok. Hvis man indfører en minimumsnormering, vil det sikre, at pædagogerne får tid til det enkelte barn i daginstitutioner”, forklarer Elisa Bergmann.

Hun understreger, at en minimumsnormering er en bund. Normeringen skal helst være bedre, og BUPL’s anbefaling hedder 2,5 børn pr. voksen i vuggestuerne og fem børn pr. voksen i børnehaverne.

På skoleområdet er der i dag både klasseloft, minimumstimetal og vejledende timetal. Lærerne bliver altså ikke sat til at undervise 50 børn ad gangen og give dem fri fra skole klokken 11.00. Men ude i vuggestuer og børnehaver er der i princippet ingen grænser. Det er også derfor, at vi oplever kommuner, der skærer virkelig voldsomt i normeringerne. Nedskæringer der især rammer de udsatte børn, der netop har brug for en intensiv pædagogisk indsats.

Førende forskere på børneområdet som professor Dion Sommer og lektor Grethe Kragh-Müller fra Aarhus Universitet anbefaler også, at der højest må være tre børn pr. voksen i vuggestuerne og seks i børnehaverne. Regeringens støttepartier SF og Enhedslisten er gået ind til forhandlinger om børnepakken med samme udgangspunkt, og FOLA – Forældrenes Landsforening bakker også op om bundgrænsen.

”Normeringerne i dag er på et historisk lavpunkt. Hvis man måler normeringerne i daginstitutionerne i 2013 op imod niveauet i 2009, mangler der hele 4.400 pædagoger på landsplan. Tallene dækker over enorme forskelle på normeringer i landets kommuner. Derfor er vi nødt til at indføre en bundgrænse. Vores børn har ret til flere pædagoger. Det er det mindste, vi kan gøre for vores børn”, siger Elisa Bergmann.

 

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand for BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Michael Andersen, presseansvarlig i BUPL, tlf.: 23 44 53 83