BUPL: Lad os nu få ryddet op i unødvendigt papirarbejde i daginstitutionerne


BUPL: Lad os nu få ryddet op i unødvendigt papirarbejde i daginstitutionerne


Udgivet d. 4. september 2018

De offentligt ansatte skal bruge mere tid på kerneopgaven og mindre tid på bureaukrati. Sådan lyder budskabet fra Regeringen, der netop har præsenteret en såkaldt afbureaukratiseringsreform ved et pressemøde i Nibe. Statsminister Lars Løkke Rasmussen sagde på pressemødet, at der skal mindre fokus på regneark og mere fokus på medmenneskelighed.

Regeringen regner med at kunne hente 4 milliarder kroner ved at afbureaukratisere i den offentlige sektor, og på dagtilbudsområdet mener regeringen, at ”der kan flyttes ca. 1000 årsværk tættere på børnene”

BUPL-formand Elisa Bergmann er enig med statsministeren i, at der er for meget unødvendigt bureaukrati på børneområdet. I den seneste undersøgelse fra BUPL’s medlemspanel svarer tre fjerdedele af alle pædagoger og ledere, at de bruger for meget tid på praktiske opgaver, administration og dokumentation, som ikke tjener pædagogiske formål.

”Vi skal ikke bruge vores tid på at udfylde unødvendige skemaer, der kommer til at samle støv oppe på forvaltningen. Pædagogerne skal have lov til at bruge deres faglighed og sunde fornuft i arbejdet med børnene, og så skal politikerne vise mere tillid”, siger Elisa Bergmann.

Det er dog vigtigt at skelne mellem nødvendig og unødvendig dokumentation. Et bredt flertal i Folketinget har netop vedtaget en ny dagtilbudslov, der trådte i kraft den 1. juli 2018. Dagtilbudsloven indeholder en ny pædagogisk læreplan, der styrker pædagogernes faglighed i daginstitutionerne, og den skal pædagogerne selvfølgelig arbejde målrettet med.

“Det værste er, når den unødvendige dokumentation fylder for meget i det daglige arbejde. Så vi som pædagoger ikke får den nødvendige tid til at sørge for, at alle børn får de bedst mulige vilkår for at trives og udvikles. Det er helt afgørende, at der er plads til faglig refleksion og udvikling, så det er altså ikke al dokumentation, man skal skære væk”, advarer Elisa Bergmann.

”Men politikerne må meget gerne fjerne de evindelige kommunale dokumentationsskemaer og tjeklister, så vi har bedre muligheder for at arbejde fagligt med den nye pædagogiske læreplan”.

Selv om Regeringen givetvis regner med at bruge afbureaukratiseringsreformen til at frigive ressourcer, så kommer man ikke uden om, at der fortsat skal investeres massivt på børneområdet. Siden den økonomiske krise er normeringerne i daginstitutionerne blevet forringet med det, der svarer til 4000 fuldtidspædagogstillinger. Nu står vi foran et markant stigende børnetal, hvor der i 2028 vil være ca. 70.000 flere børn i alderen 0-5 år. Det vil kræve ca. 10.000 flere pædagoger for at holde de nuværende normeringer.

”Regeringen har lige afsat midler på finansloven til flere pædagoger, men det drejer sig i første omgang kun om 460 pædagoger til de yngste og mest sårbare børn. Et godt første skridt, men resten løses altså ikke med afbureaukratisering”, fastslår Elisa Bergmann.

For yderligere oplysninger

Elisa Bergmann, formand for BUPL, tlf.: 40232069

Michael Andersen, pressechef i BUPL, tlf.: 22774090

FAKTA

Se hele afbureaukratiseringsreformen

Børnetal stiger med 70.000 børn i alderen 0-5 år frem mod 2028

Der har været nedskæringer i normeringerne siden 2009