BUPL-info (Aarhus)


BUPL-info med kort nyt fra BUPL Århus. Udkommer ca. 1 gang om måneden. Tillidsrepræsentanterne får det udleveret på TR-møderne.


Udgivet d. 26. august 2021

24. august 2021

Velkommen tilbage efter sommerferien Velkommen tilbage efter en meget velfortjent ferie. Vi håber, I har nydt det. I fagforeningen er vi godt i gang; både med at hjælpe jer, der har brug for hjælp til konkrete sager, men vi har også gang i det politiske påvirkningsarbejde, da efteråret bl. a. byder på både budgetforhandlinger og kommunalvalg. Og så regner vi med, at vi er mange, der skal mødes til generalforsamling i BUPL Århus den 1. oktober.
Budgetforhandlinger BUPL Århus har lavet en skriftlig henvendelse til Århus Byråd med nogle af de pointer, politikerne skal huske i forbindelse med budgetforhandlingerne, som tager fart lige her efter sommerferien. I brevet peger vi på, at der er brug for at prioritere fritidsområdet, to-voksen-ordning i folkeskolen, rekruttering af pædagoger, forbedringer på ledelsesområdet, midler til børn og unge med særlige behov og afskaffe tidligere besparelser, der årligt udhuler institutionernes budgetter. Du kan læse henvendelsen på: www.bupl.dk/budget-aarhus
Generalforsamling I år er der generalforsamling i BUPL Århus den 1. oktober på Centralværkstedet. Dvs. vi endelig skal mødes og drøfte fagforeningens arbejde og vælge nye til bestyrelsen. Vi har set frem til at kunne samles og håber at se og høre mange medlemmer til en både festlig og faglig aften. Vi håber, du vil prioritere at komme, så vi kan få sat retningen for BUPL Århus i året der kommer. Der er indskrivning og spisning fra kl. 17 og generalforsamlingen starter kl. 18.30. Du skal tilmelde dig, hvis du ønsker at spise med (gratis):
https://bupl.dk/generalforsamling-i-bupl-aarhus/
Lederårsmøde Der er årsmøde i BUPL Århus´ lokale lederforening. Alle leder-medlemmer er hermed inviteret! På dagen skal der være valg til lederforeningen og valg til Leder-TR. Derudover er der oplæg om ’Tillidsbaseret ledelse og samskabt styring’ v/ Tina Øllgaard Bendtzen – forsker, ph.d., Roskilde Universitet. Forfatter til bogen ”Tillidsbaseret styring og ledelse i den offentlige sektor”.
Torsdag den 14. oktober kl. 8.30-12.30 i Smedjen, Centralværkstedet. Tilmelding på:
https://bupl.dk/lederaarsmoede-aarhus/
Kommunalvalg 2021 Sæt kryds i kalenderen den 26. oktober om aftenen, hvor BUPL Århus medvirker ved et arrangement i FH-Aarhus (Fagbevægelsens Hovedorganisation, Aarhus) hvor de store velfærdstemaer, bl.a. rekruttering, skal diskuteres med byrådskandidater. Hold øje med bupl.dk/aarhus for detaljer om tid og sted.
Sygeplejerskernes strejke BUPL Århus støtter og respekterer sygeplejerskernes faglige kamp og deler målsætningen om bedre løn til de kvindedominerede fag. Hvis I hen over sommeren bemærker, at der er aktivitet i stueetagen i BUPL-huset, så er det fordi sygeplejerskerne låner mødelokalerne og anvender dem som strejkelokaler. På den måde viser BUPL Århus sin solidaritet med sygeplejerskerne. BUPL har en anden strategi for lønkampen og skal have hjælp fra Christiansborg til at afhjælpe lønefterslæbet. Den strategi bliver vi ved med at forfølge.
Fundament til dit arbejdsliv BUPL Århus og Børn og Unge, Aarhus Kommune, har taget initiativ til et nyt forløb, der skal sikre nyuddannede pædagoger i Aarhus Kommune en god start på arbejdslivet. Forløbet, der har navnet ’Fundament til dit pædagogliv’, kommer til at strække sig over fire kursusdage i de nye pædagogers første arbejdsår. Du kan læse mere om forløbet og tilmelde dig via denne side: https://detvigoer.aarhus.dk/dagtilbud/fremtidens-arbejdskraft-i-dagtilbud/
Konferencer og tema-dage I efteråret er der 3 pædagogiske konferencer. En sætter fokus på børn, unge og køn, en anden på voksnes ansvar når børn leger (27. oktober), og den tredje handler om samtaler med børn (18. november).

Børn, unge og køn finder sted den 22. september: Vi er vokset op med en traditionel kønsopfattelse som den dominerende og det samme er generationer før os, så vi tænker ikke over det, når vi handler stereotypt. Men hvordan arbejder pædagoger professionelt med at nedbryde kønsstereotyper til gavn for alle børns trivsel, udvikling og læring? Du kan tilmelde dig her:
https://bupl.dk/arrangement/konference-boern-unge-og-koen-aarhus-og-oestjylland/

Modul-uge for tillidsrepræsentanter I uge 46, dvs. den 15.-19 november er der modul-uge for tillidsrepræsentanter (TR). I den uge kan TR vælge mellem forskellige kurser og selv sammensætte en hel uge med forskelligt indhold, eller blot melde sig til et enkelt kursus. Vi glæder os til at se mange TR i løbet af ugen. Tilmeldingen sker på www.bupl.dk/aarhus og åbner den 20. september.