BUPL-info (Aarhus)


BUPL-info med kort nyt fra BUPL Århus. Udkommer ca. 1 gang om måneden. Tillidsrepræsentanterne får det udleveret på TR-møderne.


Opdateret d. 28. september 2021

28. september 2021

Budgetforlig

 

Den 23. september blev der indgået budgetforlig i Aarhus Kommune. Forliget indeholder desværre ikke nogen positive overraskelser på børne- og ungeområdet I 2022. Særligt på fritidsområdet er konsekvenserne alvorlige. Der er brug for at styrke den fritidspædagogiske indsats, som styrker børn og unges udvikling, udvider deres livsmuligheder og forebygger mistrivsel. Derfor er det også skuffende, at der ikke er afsat en krone på fritidsområdet, når Byrådet i år har besluttet en fritidspædagogisk vision. For hele børn og unge området gælder desuden at tidligere besluttede besparelser går ind og udhuler økonomien. Ligeledes kan det undre, at der ikke er prioriteret kommunale midler til styrke rekrutteringsindsatsen, der nævnes som et af de vigtigste fokusområder i budgetforliget. Læs hele vores pressemeddelelse her: https://bupl.dk/nyhed/pressemeddelelse-budget-2022-aarhus/
Rekruttering BUPL Århus indgår i et nyt partnerskab med BUPL Forbund, BUPL Hovedstaden, Aarhus og Københavns kommuner samt to professionshøjskoler, som skal vise vejen til øget rekruttering og fastholdelse af pædagoger. Initiativet skal både afdække udfordringer, muligheder og viden på området samt afprøve tiltag, der kan vende udviklingen og tjene som inspiration for andre kommuner og uddannelsesinstitutioner. Partnerskabet går bredt til værks og udelukker ingen muligheder på forhånd. Formand for BUPL Århus, Marianne Gilbert Nielsen har været i radioen og tale om initiativet: – Vi kan dele erfaringer, få nye ideer, og forhåbentlig råbe Regeringen og Kommunernes Landsforening op, for det er et landsdækkende problem, der kræver nationale handlinger. Hør hele indslaget her (27 min. inde i udsendelsen): https://www.dr.dk/lyd/p4aarhus/p4aarhus-eftermiddag/p4-eftermiddag-2021-09-22-15-03-4
Kortere skoledag – længere åbningstid i klub og SFO BUPL Århus og Århus Forældreorganisation har skrevet til byrådet og haft et læserbrev i Stiften i forbindelse med at skolerne får større frihed til at gøre undervisningen kortere i skoleåret 2021/2022. Hvis børnene er kortere tid i undervisningen, kommer de i SFO og klub tidligere. De to organisationer peger på, at det er afgørende, at SFO og klub får penge til at dække denne ekstra åbningstid og opfordrer byrådet til at finde midlerne, så det fritidspædagogiske tilbud i Aarhus ikke bliver yderligere forringet. Se henvendelsen til byrådet og læserbrevet her: https://bupl.dk/nyhed/henvendelse-til-byraadet-vedr-flere-frihedsgrader-paa-6-18-aars-omraadet-aarhus/
To fagligheder i skolen Som optakt til budgetforhandlingerne fik BUPL Århus og Århus Lærerforening en kronik i Stiften. Her står de to fagforeninger sammen om budskabet: – To fagligheder kan have et bredere fokus på det enkelte barns trivsel, udvikling og læring … det skal være den aktuelle opgave, der skal løses, der er bestemmende for, hvordan de to fagligheder skal bruges. I BUPL Århus er vi glade for dette samarbejde med Århus Lærerforening, der bygger på den gensidige respekt for de to fagligheder. Du kan læse hele kronikken her: https://bupl.dk/nyhed/kronik-to-voksne-i-klasserne-skaber-trivsel-aarhus/
Generalforsamling på fredag Fuldt hus! På fredag, den 1. oktober, er der generalforsamling i BUPL Århus på Centralværkstedet, Værkmestergade 9. Vi åbner dørene kl. 17, hvor der er spisning for de mange (350), der har meldt sig til. Vi har bestilt mad til alle, og håber I kommer alle som én, så intet går til spilde. Hvis du ikke har meldt dig til, er du velkommen kl. 18.30, hvor selve generalforsamlingen går i gang. Det er årets begivenhed i fagforeningen, og du kan både lytte og selv tage ordet, når vi drøfter året der gik, fremtidigt arbejde, og afholder valg til bestyrelsen i BUPL Århus. Se mere: https://bupl.dk/arrangement/generalforsamling-i-bupl-aarhus/
Kommunalvalg 2021 – arrangement for alle medlemmer Den 26. oktober deltager BUPL Århus i et fælles arrangement med fagbevægelsen i Aarhus, hvor du kan møde alle partierne/kandidaterne, der stiller op til kommunalvalget den 16. november. Aftenens hovedtemaer er: Rekruttering, Grøn omstilling, og Socialområdet. På denne aften får du mulighed for at høre mere og måske blive mere afklaret i forhold til, hvem der skal have dit kryds til kommunalvalget.
Tid og sted: 26. oktober, kl. 19-21 på Centralværkstedet, Værkmestergade 9. Sæt kryds i kalenderen!
Faglig barselscafe Pædagog på barsel opstarter nyt initiativ for BUPL Århus medlemmer på vej på, eller på barsel. Invitationen lyder:
BUPL Århus har nu endelig fået en barselcafé, der har til formål at give dig, som barslende pædagog, et socialt fællesskab, hvor man kan mødes om babyer og samtidig få et fagligt input. Måske er du gravid og ønsker at høre, hvordan andre har planlagt deres barsel. Måske er du I slutningen af din barsel og synes det er svært at skulle starte på job. Dette er en faglig café, hvilket også betyder at vi fra gang til gang, kan tage nogle faglige emner op. Kom og vær med og bak op om det gode initiativ! Første gang tirsdag den 12. oktober kl. 10.15 til 11.30 i BUPL-huset, Kystvejen 17.
Årsmøde i lederforeningen Den 14. oktober afholder lederforeningens årsmøde. Der skal vælges bestyrelse samt Leder-TR og der er oplæg ved Tina Øllgaard Bendtzen om ’Tillidsbaseret ledelse og samskabt styring’. Tid og sted: torsdag den 14. oktober kl. 8.30 – senest 12.30 i Smedjen, Værkmestergade 7. Mere info og tilmelding: https://bupl.dk/arrangement/lederaarsmoede-aarhus/
Netværk af akademiske pædagoger BUPL Århus har et netværk for pædagoger med en overbygning, kandidat eller master, som stadig er ansat i den pædagogiske praksis. Formålet med netværket er at mødes med andre pædagoger, der også har taget en overbygning og ønsker at sparre, udfordre, være kritiske samt udfolde bud på, hvad akademiske pædagoger kan betyde for det pædagogiske felt og professionen. Du er meget velkommen til at kontakte næstformand Helle Ebsen, hee@bupl.dk, hvis du vil høre mere eller melde dig til næste møde. Næste møde er den 27. oktober kl. 17-19 i BUPL-huset: https://bupl.dk/arrangement/netvaerk-akademiske-paedagoger-aarhus/
Pædagogisk konference Konferencen Voksnes ansvar når børn leger finder sted den 27. oktober kl. 9.30-15. Du kan høre om hvordan det opleves at lege og høre om hvorfor legen er en alvorlig aktivitet. Oplæg ved Ditte A. Winther-Lindqvist og Lars Geer Hammershøj. Mere info og tilmelding: https://bupl.dk/arrangement/skalvilege/

 

24. august 2021

Velkommen tilbage efter sommerferien Velkommen tilbage efter en meget velfortjent ferie. Vi håber, I har nydt det. I fagforeningen er vi godt i gang; både med at hjælpe jer, der har brug for hjælp til konkrete sager, men vi har også gang i det politiske påvirkningsarbejde, da efteråret bl. a. byder på både budgetforhandlinger og kommunalvalg. Og så regner vi med, at vi er mange, der skal mødes til generalforsamling i BUPL Århus den 1. oktober.
Budgetforhandlinger BUPL Århus har lavet en skriftlig henvendelse til Århus Byråd med nogle af de pointer, politikerne skal huske i forbindelse med budgetforhandlingerne, som tager fart lige her efter sommerferien. I brevet peger vi på, at der er brug for at prioritere fritidsområdet, to-voksen-ordning i folkeskolen, rekruttering af pædagoger, forbedringer på ledelsesområdet, midler til børn og unge med særlige behov og afskaffe tidligere besparelser, der årligt udhuler institutionernes budgetter. Du kan læse henvendelsen på: www.bupl.dk/budget-aarhus
Generalforsamling I år er der generalforsamling i BUPL Århus den 1. oktober på Centralværkstedet. Dvs. vi endelig skal mødes og drøfte fagforeningens arbejde og vælge nye til bestyrelsen. Vi har set frem til at kunne samles og håber at se og høre mange medlemmer til en både festlig og faglig aften. Vi håber, du vil prioritere at komme, så vi kan få sat retningen for BUPL Århus i året der kommer. Der er indskrivning og spisning fra kl. 17 og generalforsamlingen starter kl. 18.30. Du skal tilmelde dig, hvis du ønsker at spise med (gratis):
https://bupl.dk/generalforsamling-i-bupl-aarhus/
Lederårsmøde Der er årsmøde i BUPL Århus´ lokale lederforening. Alle leder-medlemmer er hermed inviteret! På dagen skal der være valg til lederforeningen og valg til Leder-TR. Derudover er der oplæg om ’Tillidsbaseret ledelse og samskabt styring’ v/ Tina Øllgaard Bendtzen – forsker, ph.d., Roskilde Universitet. Forfatter til bogen ”Tillidsbaseret styring og ledelse i den offentlige sektor”.
Torsdag den 14. oktober kl. 8.30-12.30 i Smedjen, Centralværkstedet. Tilmelding på:
https://bupl.dk/lederaarsmoede-aarhus/
Kommunalvalg 2021 Sæt kryds i kalenderen den 26. oktober om aftenen, hvor BUPL Århus medvirker ved et arrangement i FH-Aarhus (Fagbevægelsens Hovedorganisation, Aarhus) hvor de store velfærdstemaer, bl.a. rekruttering, skal diskuteres med byrådskandidater. Hold øje med bupl.dk/aarhus for detaljer om tid og sted.
Sygeplejerskernes strejke BUPL Århus støtter og respekterer sygeplejerskernes faglige kamp og deler målsætningen om bedre løn til de kvindedominerede fag. Hvis I hen over sommeren bemærker, at der er aktivitet i stueetagen i BUPL-huset, så er det fordi sygeplejerskerne låner mødelokalerne og anvender dem som strejkelokaler. På den måde viser BUPL Århus sin solidaritet med sygeplejerskerne. BUPL har en anden strategi for lønkampen og skal have hjælp fra Christiansborg til at afhjælpe lønefterslæbet. Den strategi bliver vi ved med at forfølge.
Fundament til dit arbejdsliv BUPL Århus og Børn og Unge, Aarhus Kommune, har taget initiativ til et nyt forløb, der skal sikre nyuddannede pædagoger i Aarhus Kommune en god start på arbejdslivet. Forløbet, der har navnet ’Fundament til dit pædagogliv’, kommer til at strække sig over fire kursusdage i de nye pædagogers første arbejdsår. Du kan læse mere om forløbet og tilmelde dig via denne side: https://detvigoer.aarhus.dk/dagtilbud/fremtidens-arbejdskraft-i-dagtilbud/
Konferencer og tema-dage I efteråret er der 3 pædagogiske konferencer. En sætter fokus på børn, unge og køn, en anden på voksnes ansvar når børn leger (27. oktober), og den tredje handler om samtaler med børn (18. november).

Børn, unge og køn finder sted den 22. september: Vi er vokset op med en traditionel kønsopfattelse som den dominerende og det samme er generationer før os, så vi tænker ikke over det, når vi handler stereotypt. Men hvordan arbejder pædagoger professionelt med at nedbryde kønsstereotyper til gavn for alle børns trivsel, udvikling og læring? Du kan tilmelde dig her:
https://bupl.dk/arrangement/konference-boern-unge-og-koen-aarhus-og-oestjylland/

Modul-uge for tillidsrepræsentanter I uge 46, dvs. den 15.-19 november er der modul-uge for tillidsrepræsentanter (TR). I den uge kan TR vælge mellem forskellige kurser og selv sammensætte en hel uge med forskelligt indhold, eller blot melde sig til et enkelt kursus. Vi glæder os til at se mange TR i løbet af ugen. Tilmeldingen sker på www.bupl.dk/aarhus og åbner den 20. september.