BUPL i nyt udspil: Personalemangel kalder på hurtig politisk handling


Altinget 23. august 2018 – af Elisa Rimpler. formand for BUPL


Udgivet d. 23 august, 2018

Børneområdet har fyldt en del i medierne de seneste uger – af flere forskellige årsager. Først offentliggjorde BUPL vores store vilkårsundersøgelse blandt over 8.000 pædagoger.

Tre ud af fire pædagoger svarer i undersøgelsen, at de ikke kan drage tilstrækkelig omsorg for børnene på grund af personalemangel. Det er dybt bekymrende og kalder på politisk handling nu.

Senere lancerede Konservative med børneminister Mai Mercado i spidsen et forslag om en såkaldt minimumsdækning, der skal sikre, at pædagoger aldrig står alene med mere end fem børn i ydertimerne i daginstitutionerne.

BUPL kommer med nyt udspil

Børneområdet har brug for et markant løft, så vi får alle børn med. Derfor lancerer BUPL nu et nyt udspil om tidlig indsats. Vi har formuleret fem konkrete forslag, som vil gøre en forskel for børnene lige nu og her:

•Tidlig opskrivning i vuggestue. Flere børn i udsatte positioner skal starte i vuggestue – og de skal starte tidligere.
•Udvid puljen til sociale normeringer øremærket til, at kommunerne skal ansætte flere pædagoger til børnene i området med særlige udfordringer.
•Daginstitutioner i udsatte områder skal have ”familiepædagoger” og i samarbejde med sundhedsplejen bygge bro mellem hjemmet og institutionstilbuddet med henblik på tidlig indskrivning i daginstitution og tidlig opsporing af problemer.
•Daginstitutioner med høj andel af børn i udsatte positioner skal fungere som ressourcecentre med social normering og pædagoger med efteruddannelsesspecialer.
•Overgang fra daginstitution til SFO skal understøttes af pædagoger, der følger barnet ind i skole.

Vi vil gerne i dialog med politikerne i Folketinget om vores udspil og har sendt det til samtlige ordførere på børne- og socialområdet. Og hellere i dag end i morgen.

Vi står over for et markant stigende børnetal, der stiger med 70.000 flere børn i alderen 0-5 år over de kommende 10 år. Altså – der skal findes 70.000 flere daginstitutionspladser, end der er i dag – og ansættes mindst 10.000 pædagoger for at holde de nuværende normeringer, der ligger på et historisk dårligt niveau.

Nødvendigt med flere investeringer fra Christiansborg

Jeg er med på, at det kommer til at koste mange penge at genoprette kvaliteten i vores daginstitutioner. Det vil koste 2 milliarder kroner at nå tilbage til niveauet før den økonomiske krise – men det siger omvendt også en del om, hvor meget der er sparet på børneområdet de seneste år. Så lad os tage et skridt ad gangen.

Lad os begynde der, hvor behovet og effekten er størst. De yngste børn. De udsatte børn. Alle børn har ret til en god start på livet, og pædagogerne er klar – men det kræver flere investeringer fra Christiansborg.