Læs høringssvar vedrørende ændret ledelsesstruktur i Klub Tårnby (PDF)


Læs høringssvar vedrørende ændret ledelsesstruktur i Klub Tårnby (PDF)