BUPL Hovedstaden sender høringssvar om ændret ledelsesstruktur i Klub Tårnby


Læs høringssvar vedrørende ændret ledelsesstruktur i Klub Tårnby.


Opdateret d. 24. april 2019

Inden en beslutning om en ny ledelsesstruktur mener vi i BUPL Hovedstaden, at der bør være en proces i MED, hvor ledelsesbehovet afdækkes i forhold til dagligdagen i Klub Tårnby.

Ud fra denne afdækning kan ledelsesopgaven og ledelsesniveauer dermed beskrives og være udtryk for ledelsens behov og de ansattes behov. Involveringen af de ansatte gennem MED er vigtig for at en omstruktureringsproces lykkes.

Læs høringssvar vedrørende ændret ledelsesstruktur i Klub Tårnby (PDF)