BUPL Fyn søger faglig konsulent


Vi søger ny faglig konsulent til lederløn.


Opdateret d. 26. november 2020

BUPL Fyn er professionsfagforeningen for pædagoger, klubfolk og pædagogiske ledere på det kommunale- og det private område på Fyn. Fagforeningen ledes af en valgt bestyrelse og en valgt daglig politisk ledelse.

Jobbet
Som fagkonsulent i BUPL Fyn skal du arbejde politisk og strategisk med medlemmernes vilkår, profession, løn- og ansættelsesforhold. Det i et samarbejde med fællestillidsrepræsentanter/tillidsrepræsentanter, ledere og pædagoger i de 10 kommuner på Fyn.

De væsentligste opgaver i stillingen er at forhandle og sagsbehandle løn- og ansættelsesforhold samt organisatoriske forandringer i kommunerne på lederområdet i de fynske kommuner. Dertil skal du, i samarbejde med kollegaer, bl.a. levere notater og analyser til BUPL Fyns politikere og den lokale lederbestyrelse samt bistå valgte ledertillidsrepræsentanter i det lokale medlemsarbejde.

Det vil ligeledes være din opgave, at varetage forhandlinger for pædagoger ansat indenfor det forebyggende og dagbehandlende område i de fynske kommuner.

I et samarbejde med de øvrige fagkonsulenter, skal du understøtte tillidsvalgte med budgetanalyser, øvrige aktuelle analyser og handlingsorienteret databearbejdning til brug for det politiske arbejde i de fynske kommuner. Det kan være ud fra data fra BUPL Forbund og Danmarks Statistik. Det kan også være udformning af BUPL Fyns egne undersøgelser og data, som normeringsundersøgelser, vilkårsanalyser osv. Du kan også løse andre tværgående opgaver eksempelvis på privatområdet. Endelig skal du være fleksibel og åben for at varetage andre medlemsopgaver i et forpligtigende samarbejde med kollegaer i – og uden for huset.


Personen
Du er en stærk forhandler med en stærk relationskompetence.

Vi forventer, at du kan yde en god medlemsservice, skabe relationer til forhandlingsparter og har gode kommunikative evner. Du skal som fagkonsulent kunne etablere en vedholdende og troværdig forhandlingsposition, som kommunerne finder naturligt at inddrage.

Du skal have en høj faglig kompetence på forhandling og overenskomstforståelse samt evne at skabe struktur og overblik i arbejdet. Eksempelvis over arbejdet med individuelle og kollektive forhandlinger af lederløn.

Konkret erfaring med fagområdet prioriteres højt. Det kan være erfaring fra et job i det offentlige eller i en interesseorganisation, hvor en væsentlig opgave har været at forhandle løn- og ansættelsesvilkår, herunder lokal løndannelse. Gerne erfaring med fagpolitisk arbejde, budgetarbejde og analysearbejde.

Fordel med eksplicit viden om ledere og pædagogers arbejde og vilkår, men ikke et krav.

Du skal have politisk tæft, så du kan begå dig i en politisk ledet organisation. Du skal trives med en organisation, hvor handlekraft og timing er afgørende.

Du skal være IT fortrolig og have højt niveau ift Excel


Vi kan tilbyde
En spændende arbejdsplads med 17 kolleger med tværfaglig baggrund. Mulighed for sparring med dygtige kollegaer i huset og centralt i BUPL og i et netværk på tværs af landets 12 selvstændige BUPL fagforeninger.

Stillingen er på 37 timer. Tiltrædelse 1. januar 2021. Løn efter intern overenskomst for fagforeningen. Der er fleksibel arbejdstid. Arbejdsstedet er Odense C, men du skal være mobil til møder i hele området.

Skriftlig ansøgning mærket ”Fagkonsulent” sendes til BUPL Fyn på mail til stilling38@bupl.dk senest den 7. december 2020.

Der afholdes samtaler tirsdag den 24. november 2020.

Du er velkommen til at kontakte sekretariatsleder Steffen Jensen på tlf. 41393733, såfremt du har spørgsmål til stillingen.

Læs mere om os på www.bupl.dk/Fyn