BUPL: Forskningspulje er en sejr for det gode børneliv


Det vækker stor glæde i BUPL, at der fremover afsættes 50 millioner kroner årligt til forskning på dagtilbudsområdet. Vi har manglet praksisnær forskning, der kan bruges af pædagogerne, og som understøtter vidensgrundlaget for pædagoguddannelsen.


Opdateret d. 30. oktober 2020

Det er en kæmpe sejr for pædagoger, ledere og børn, at et flertal i Folketinget er enige om, at der fremover fast afsættes 50 millioner kroner i 2021-2024 til pædagogisk forskning på 0-6 års-området.

Der har nemlig manglet dansk forskning i, hvordan pædagoger og ledere i børnehaver og vuggestuer i endnu højere grad understøtter børns liv, trivsel og udvikling.

”Der har i alt for mange år været et tomrum på reolen med dansk forskning, når det gælder de mindste børn på 0-6 år – og som står i forhold til den danske dagtilbudstradition, der blandt andet hylder børneperspektiv, medbestemmelse og leg. Vi har i den grad brug for praksisnær forskning, der både kan bruges af pædagoger i vuggestuer og børnehaver, men som også understøtter vidensgrundlaget for pædagoguddannelsen,” siger BUPL’s formand, Elisa Rimpler.

Den nye forskningspulje skal udmøntes til forskning, som har en praksisnær forankring, og som sker i et samarbejde mellem universiteter, professionshøjskoler, kommuner, dagtilbud og interessenter. Forskningen skal også løfte undervisningen på pædagoguddannelsen.

”Danske pædagoger er dygtige, men vi er også ambitiøse. God pædagogik handler også om at udvikle professionen løbende, hvor relevant forskning spiller en afgørende rolle. Nu får vi et kæmpe løft, som tilmed kan blive grundlaget for flere forskeruddannede på pædagoguddannelsen – og gøre Danmark til bannerfører for viden om kvalitet i børns liv,” siger Elisa Rimpler.

BUPL har længe kæmpet for statslige midler til mere forskning på småbørnsområdet og for et forskningsråd, der kan prioritere forskningsmidlerne til gavn for pædagogprofessionen og dermed det gode børneliv.

”Jeg er glad for, at ministeren og partierne har lyttet til os. Hidtil har pædagogisk forskning mest koncentreret sig om skoleområdet, men nu kommer de statslige midler til at afspejle, at de mindste børns liv er det mest afgørende,” siger Elisa Rimpler.

BUPL-formanden understreger, at den nye forskningspulje også skal følges op af flere initiativer på børneområdet, hvis regeringen skal leve op til løftet om at gøre Danmark vil verdens bedste land at være barn i.

”Den øgede forskning skal følges op af højere pædagogandel, mere efter-videreuddannelse og løft af pædagoguddannelsen. Sammen med minimumsnormeringer vil vi dermed være godt på vej til mere kvalitet for børnene,” siger Elisa Rimpler.