BUPL, FOA og forældre før møde med minister: Vi kender virkeligheden – nu vil vi se handling


Efter weekendens omfattende demonstrationer for bedre normeringer i vuggestuer og børnehaver, mødes BUPL, FOA og FOLA onsdag med børneminister Mai Mercado. Beskeden fra forældre og det pædagogiske personale er klar: Nej tak til flere undersøgelser. Der er akut brug for en genopretning af området med minimumsnormeringer som første skridt, lyder det.


Udgivet d. 10. april 2019

I weekenden gik mange tusinde forældre, børn og bedsteforældre på gaden i 57 danske byer med krav om flere voksne til børnene i landets vuggestuer og børnehaver. De mange vidnesbyrd fra forældre, pædagogisk personale og forskere tegner et knivskarpt billede af en alt for presset hverdag i daginstitutionerne, hvor børnene mange steder ikke får den omsorg, nærhed og udvikling, de har brug for, fordi der er for få voksne til at tage sig af dem.

Mai Mercado har indkaldt BUPL, FOA, forældreforeningen FOLA og kommunerne (KL) til et møde for at få et mere dækkende billede af virkeligheden i daginstitutionerne. Men beskeden til ministeren fra forældre og ansatte er klar: Vi kender allerede virkeligheden. Der er brug for handling og konkrete løfter. De tre organisationer afviser på forhånd flere undersøgelser.

”Vi har undersøgelser nok. Vi har i mange år dokumenteret forringelserne i normeringerne, og nu siger forældrene også fra. Der er simpelthen ikke pædagogisk personale nok. Derfor skal der sættes en prop i forringelserne, indføres en bundgrænse for antallet af børn per voksen og tilføres penge, så hele børneområdet kan genoprettes. Vi vil ikke have flere syltekrukker,” fastslår formand for BUPL, Elisa Rimpler.

Beskeden er den samme fra FOA:
”Nu handler det om forbedringer for børnene. Vi oplever, at budgetloven spænder ben for den kommunale velfærd. Derfor skal loftet lempes. Der er brug for politisk handling – og fælles politisk ansvar på tværs af regering og kommuner. Vi har været vidner til en uskøn omgang abespil i den seneste tid. Det skal stoppe nu,” understreger formand for FOA, Mona Striib.

Flere undersøgelser viser, at medarbejderne i vuggestuer og børnehaver er så pressede, at der ikke er tid til den nødvendige omsorg og nærvær over for børnene. Senest har BUPL’s årlige vilkårsundersøgelse blandt knap 14.000 pædagoger dokumenteret, at 8 ud af 10 ikke har tid nok til at løse deres arbejdsopgaver. 2 ud af 3 pædagoger kan ikke drage tilstrækkelig omsorg for et eller flere børn på grund af personalemangel. Og 68 procent melder ud, at de ikke har tid nok til at støtte sårbare og udsatte børn. Problemet er dokumenteret, nu må der handling til.

Forældrene understreger, at weekendens demonstrationer ikke var for sjov. De har en forventning om, at ministeren viser handlekraft i stedet for bare at skubbe ansvaret over på kommunerne.

“Mange tusinde forældres budskab og vidnesbyrd er ikke til at tage fejl af. Virkeligheden er, at personalet mangler tid. Det ser vi med vores egne øjne. Det handler om vores børns trivsel, tryghed og udvikling. Tiden er moden til en minimumsnormering på 1 voksen til 3 børn i vuggestuer og 1 voksen til 6 børn i børnehaver, så vi kan aflevere vores børn med en tryg og god fornemmelse i maven,” siger formand for Forældrenes Landsforening FOLA, Signe Nielsen.

Behovet for minimumsnormeringer bliver ekstra forstærket af, at der i løbet af de næste 10 år kommer 70.000 flere 0-5 årige. Derfor er det afgørende, at der ikke bare bliver bremset hårdt op i besparelserne her og nu, men også, at der sættes gang i en langsigtet plan for genopretning af kvaliteten på hele 0-6 års området, inden det stigende børnetal udhuler normeringerne og kvaliteten endnu mere.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

BUPL: Kommunikationschef Anders Troels Damgaard, tlf. 50 50 94 63
FOA: Forbundsformand Mona Striib, tlf. 23 41 41 98
FOLA: Formand Signe Nielsen, tlf. 40 12 98 09