BUPL: Faxe skal prioritere normeringer og ledelse på SFO’er


SFO’erne i Faxe Kommune skal have ny tildelingsmodel, der styrer SFO’ernes økonomi. BUPL har sendt høringssvar, hvor vi blandt andet påpeger, at normeringerne skal prioriteres og at der skal flere ressourcer til pædagogfaglig ledelse


Opdateret d. 29. januar 2019

I Faxe Kommune skal politikerne tage stilling til en ny måde at tildele penge til SFO’erne på. Der er fremsat flere forslag og BUPL har sendt høringssvar til kommunen. Her lægger vi blandt andet vægt på, at normeringen i SFO’erne prioriteres og opfordrer politikerne til at stå fast på, at skolerne skal overholde de krav til normeringer og andelen af pædagoguddannede medarbejdere, som fremgår af den nye tildelingsmodel.

BUPL påpeger desuden, at der skal flere ressourcer til pædagogisk ledelse på SFO’erne, og at der skal tages særligt hensyn til små institutioner. Forvaltningen har fremsat tre forslag. Sagen behandles på børn- og læringsudvalgets møde den 27. februar 2019.

BUPL’s høringssvar til Faxe om ny tildelingsmodel på SFO’erne