BUPL: Der skal loft over hvor mange børn en pædagog må stå alene med


DR-dokumentaren “Hvem passer vores børn” giver endnu et indblik i et hårdt trængt børneområde med alt for få pædagoger til at alt for mange børn. Politikerne er nødt til at indføre minimumsnormeringer som led i en national genopretningsplan, siger BUPL-formand Elisa Rimpler.


Opdateret d. 11. oktober 2021

Mandag aften gav DR-dokumentaren ”Hvem passer vores børn?” på DR2 danskerne et indblik i hverdagen for børn, pædagoger og ledere. Udsendelsen er hård kost. For nok gør pædagoger og ledere deres yderste, men de er for få til at nå rundt om alle børn og sikre det gode børneliv, alle børn fortjener.

“Det er jo ikke biler, der skal parkeres, men små mennesker, der skal udvikles,” som en mor siger til sidst i udsendelsen.

BUPL-formand Elisa Rimpler er helt enig:

“Børnene er i daginstitutionerne 8-9 timer hver dag. Og de har først og fremmest fortjent et godt børneliv, hvor de mødes af nærværende pædagoger, der kan give dem den nødvendige omsorg, men også understøtte deres udvikling – lige fra den sproglige til den sociale. Og det er rigtigt svært i dag, sådan som normeringerne ser ud i de fleste kommuner,” siger hun.

Desværre er det ikke nogen nyhed, at der bliver længere og længere mellem pædagogerne på daginstitutionsområdet. Tværtimod dokumenteres problemet i den ene undersøgelse efter den anden. Senest har en undersøgelse fra FOA vist, at mere end halvdelen af medarbejderne i danske daginstitutioner dagligt eller flere gange om ugen oplever, at de enten ikke kan nå at trøste et barn, løse en konflikt eller opmuntre et lille hoved, der har brug for anerkendelse.

Det er en alvorlig udvikling, der skal stoppes nu, understreger Elisa Rimpler. Formanden opfordrer derfor politikerne til at søsætte en national genopretningsplan på daginstitutionsområdet. Og første vigtige skridt er at få indført minimumsnormeringer på landsplan, så der kan sættes en anstændig grænse for, hvor mange børn hver enkelt pædagog skal have ansvaret for.

Og det haster, fordi børnetallet stiger eksplosivt de kommende år, tilføjer Elisa Rimpler. Antallet af 0-5-årige står således ifølge Danmarks Statistik til at stige med 70.000 over de næste 10 år, hvilket vil kræve 10.000 pædagoger for blot at bibeholde de nuværende historisk ringe normeringer.

Danskerne bakker i høj grad op om minimumsnormeringer, og det samme gjorde otte ud af 10 af kandidaterne til kommunalvalget 2017, så det skorter ikke på goodwill på børnenes vegne. Heller ikke på Christiansborg, hvor flere og flere partier er parate til at indføre minimumsnormeringer.

Og nu skal der politisk handling til, mener BUPL-formanden.

”Smukke skåltaler og gode intentioner flytter ikke noget i sig selv. Skal vi sikre et godt børneliv for alle børn, skal der sættes en prop i for besparelserne og indføres et loft over, hvor mange børn en pædagog må stå alene med i daginstitutionen. Det er det første skridt i en ambitiøs national genopretningsplan på børneområdet,” siger formand Elisa Rimpler.

 

Se DR-udsendelsen Hvem passer vores børn

 

For yderligere oplysninger

Louise Knuth Pedersen, BUPL Presse, tlf.: 22774090

Elisa Rimpler, formand for BUPL, tlf.: 40232069

 

Notat om pejlingen, BUPL har foretaget for DR

Kommuner ligger milevidt fra BUPL’s minimumsnormering

Otte ud af 10 kandidater til kommunalvalget ønsker minimumsnormeringer

Ni ud af 10 danskere ønsker minimumsnormeringer

Børnetal stiger med 70.000 børn i alderen 0,5 år frem mod 2028

Der har været nedskæringer i normeringerne siden 2009