BUPL: Børnene kan ikke vente på minimumsnormeringer til 2025


Der er et lille skridt i den rigtige retning, at regeringen og støttepartierne nu sender 500 millioner kroner ud til bedre normeringer i vuggestuer og børnehaver. Men det er stadig uholdbart, at børn og forældre skal vente helt til 2025 på minimumsnormeringer, mener BUPL.


Opdateret d. 17. februar 2020

Regeringen og støttepartierne har mandag indgået en aftale om udmøntning af 500 millioner kroner på årets finanslov til bedre normeringer i daginstitutionerne. BUPL ser frem til, at pengene nu hurtigst muligt kommer ud og bliver brugt til at ansætte flere pædagoger.

”Alle kan se, at hverdagen for børn og pædagoger er voldsomt presset i vuggestuer og børnehaver. Det går ud over børnenes trivsel og udvikling. Så det haster med at få pengene brugt til ansættelse af flere pædagoger,” siger Elisa Rimpler, formand for BUPL.

Hun mener fortsat, at regeringen og støttepartierne bør arbejde for en langt hurtigere indfasning af minimumsnormeringerne. Lige nu er der lagt op til, at det først sker i 2025. Og det er helt urimeligt, at børn og forældre skal vente så længe.

”Der har været over 100.000 forældre på gaderne for at demonstrere. Og vi har set den ene dokumentar efter den anden, der viser, hvor akut manglen på pædagoger er, og hvilke konsekvenser det har for børnene. 500 millioner er en start, men det rækker ikke langt. Slet ikke når vi samtidig kan se, at kommunerne på landsplan sparer 200 millioner kroner på dagtilbudsområdet i 2020,” siger Elisa Rimpler, og henviser til en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

For at få del i de første 500 millioner kroner på finansloven for 2020, skal kommunerne forpligte sig til at bruge dem på pædagogisk personale. Og de må vel at mærke ikke bare lade dem indgå i det eksisterende budget for 2020. De skal lægges oven i, og det skal kommunerne dokumentere i et revisorpåtegnet regnskab.

”Nu får kommunerne en chance til for at vise, at de lever op til tilliden og deres ansvar over for børn og forældre ved at sørge for, at de 500 millioner kroner bliver omsat til ekstra pædagogtimer ude på stuerne. Det skal kunne mærkes, og det vil vi følge nøje med i,” siger Elisa Rimpler.

Hun lægger ikke skjul på, at BUPL gerne havde set, at pengene var øremærket til pædagoger for at sikre et højt fagligt niveau. Aftalen indeholder imidlertid kun en blød formulering om, at den nuværende pædagogandel, som minimum skal opretholdes.

”Det, synes vi ikke, er særlig ambitiøst. Vi ved, at gode normeringer og høj faglighed hos det pædagogiske personale er de to mest afgørende forudsætninger for høj kvalitet i børnenes hverdag. Derfor er det afgørende, at det er pædagoger, som kommunerne ansætter,” siger Elisa Rimpler.

I dag udgør pædagoger under 60 procent af det pædagogiske personale i daginstitutionerne. Nogle steder udgør pædagoger helt ned omkring 40 procent, resten udgøres fortrinsvis af ufaglært personale.

”Det havde man aldrig accepteret på sygehusene eller i folkeskolen. Derfor er det afgørende, at den kommende lov om minimumsnormeringer indeholder konkrete og bindende mål for højere pædagogandel,” siger Elisa Rimpler med henvisning til de forestående forhandlinger om en lov.

Pressekontakt: 

Anders Troels Damgaard
Kommunikationschef
Dir.tlf.: 35 46 52 66
Mobil: 50 50 94 63
antd@bupl.dk

Niels Brandt Petersen
Pressekonsulent
Dir.tlf.: 35 46 51 77
Mobil: 26 22 44 18
nbp@bupl.dk