BUPL bakker op om flere to-voksenordninger


DF, SF og K vil forkorte skoledagen og have flere voksne i klassen. BUPL er positiv, hvis det skaber et tættere samarbejde mellem pædagoger og lærere.


Udgivet d. 24 august, 2015

Flere partier på Christiansborg vil nu gøre det lettere for skolerne at forkorte skoledagen. Dansk Folkeparti, SF og Konservative foreslår en lovændring, så skolerne kan droppe den understøttende undervisning og i stedet for prioritere at bruge flere voksne i nogle af fagtimerne.

Intentionerne bag skolereformen er netop, at lærere og pædagoger i højere grad skulle arbejde sammen. Derfor er BUPL-formand Elisa Bergmann positiv over for flere to-voksenordninger.

”Vi ved, at det har stor betydning for eleverne, at læreren ikke står alene i undervisningen. Og vi ved også, at effekten er størst, når det er en pædagog, der er til stede i klassen sammen med læreren. Så jeg er meget positiv, hvis forslaget kan resultere i et tættere samarbejde mellem lærere og pædagoger”, siger Elisa Bergmann.

Frans Ørsted Andersen, der er lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, ser et stort potentiale i flere to-voksenordninger i klasserne. Men helst ikke en to-lærerordning. Ifølge Frans Ørsted Andersen supplerer en lærer og en pædagog hinanden meget bedre i undervisningen.

En forskningsrapport fra Rambøll viser også, at netop lærer-pædagog samarbejdet har en afgørende betydning for børns trivsel i undervisningen samt mulighederne for at inkludere børn med indlæringsvanskeligheder.

Elisa Bergmann advarer dog om, at forslaget ikke er gratis. Hvis børnenes skoledag bliver kortere, skal SFO’erne åbne tidligere på eftermiddagen. Derfor skal der tilføres flere ressourcer til børnenes fritidsliv.

”Vores pædagoger vil meget gerne tage tidligere imod børnene i SFO’erne, men så skal der tilføres flere ressourcer. Åbningstiden i SFO’erne blev jo forkortet efter skolereformen, så der er også færre pædagoger i SFO’erne”, siger Elisa Bergmann.

BUPL har gennemført en undersøgelse blandt 3.445 pædagoger og ledere i maj 2015. Hele 73 procent af pædagogerne vurderer, at kvaliteten i fritidsinstitutionerne er blevet ringere som følge af folkeskolereformen.

Derudover ligger normeringerne i SFO’erne i forvejen historisk dårligt. Kommunernes Landsforening har for nylig anerkendt, at der er sket en stigning på to børn pr. voksen i SFO’erne i perioden fra 2009-2014.

 

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand for BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Michael Andersen, presseansvarlig i BUPL, tlf.: 23 44 53 83