BUPL Århus til Folkemøde


Bestyrelsen i BUPL Århus sendte en lille delegation til Folkemøde på Bornholm den 14.-16. juni 2018.  To fra delegationen producerede en række små film med forskellige beslutningstagere og meningsdannere, som har betydning for pædagogerne i Aarhus.


Udgivet d. 25. juni 2018

Hele delegationen deltog desuden i debatter og blandede sig i diskussionerne om de offentligt ansattes arbejdsforhold.

Indblik i diskussionerne på Folkemødet:

Børn og Unge byrådet

Interview med Amina og Amanda fra Børn & Unge Byrådet i Aarhus. De peger på at børn og unge gerne vil inddrages og høres, når der skal besluttes noget omkring Børn og Unges forhold (3:15 min.):

Formand Elisa Bergman

4 skarpe til BUPL formand Elisa Bergmann om normeringer, farven magenta, hvorfor BUPL er på Folkemødet og folkeskolelærerne! (4:33 min.):

Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus

Interview med Jacob Bundsgaard. Han svarer på spørgsmål fra pædagogerne i Aarhus, bl.a. om minimumsnormeringer, ambitioner og vilkår, forberedelsestid, fagligheden tilbage til pædagogerne og ligeløn (7:12 min.):

Jesper Skorstensgaard, formand Århus Lærerforening

Interview med Jesper Skorstengaard,om samarbejdet mellem lærere og pædagoger og arbejdstidsaftalen ‘Århus Aftalen’ (2:23 min.):

Thomas Medom, Børn og Unge Rådmand, Aarhus

Interview med Børn og Unge Rådmand Thomas Medom. Taler om hverdag, minimumsnormeringer, ambitioner og vilkår, tid og faglighed og ligeløn (5:19 min.):

Janus Boye, Skole & Forældre Aarhus
Interview med formand for Skole & Forældre Aarhus Janus Boye. Mærkesagen for Skole og Samfund er trivsel og de ønsker pædagogerne ind i flere elementer i skolen, også i 7., 8. og 9. klasse (2:05 min.):