BUPL Århus sender støtteerklæring til Dansk Jernbaneforbund


I øjeblikket forhandler DSB og Dansk Jernbaneforbund. DSB har varslet store forringelser for medarbejderne. De har opsagt arbejdstidsaftalen og fjernet en stor del af tillidsrepræsentanterne. BUPL Århus sender dem en støtteerklæring.


Udgivet d. 21. november 2018

BUPL Århus støtter Dansk Jernbaneforbund i jeres kamp for at bevare ordentlige arbejdsvilkår

Når I kæmper for fair arbejdsvilkår, kæmper I ikke blot jeres egen kamp – I kæmper for alle offentligt ansatte og for at bevare den danske model. Den model, der sikrer ordentlige forhold mellem ansatte og arbejdsgivere, og som giver os ret til indflydelse på egne vilkår.

Tillidsrepræsentanten er med til at sikre den enkelte medarbejders indflydelse på egne arbejdsforhold. En indflydelse som er særdeles vigtig, for at opretholde et godt arbejdsmiljø samt overholdelse af regler og aftaler. Vi forstår til fulde jeres bekymring.

Forringelse af tillidsrepræsentantsystemet har ved flere overenskomstforhandlinger på det offentlige område, været et udspil fra arbejdsgiverside, så det er vigtigt, at vi i fagbevægelsen står sammen mod disse forringelser.

Vi sender jer derfor vores støtte i kampen mod forringelser af jeres arbejdsvilkår.