BUPL Århus kontorets medarbejdere arbejder hjemmefra


For at understøtte intentionerne fra myndighederne, har BUPL Århus i dag lukket kontoret. Medarbejderne arbejder hjemmefra.


Opdateret d. 16. marts 2020

Opdateret 13. marts 2020.

BUPL Århus kontoret er lukket og medarbejderne arbejder hjemmefra.

Sundhedsmyndighederne forudser, at der kan komme kapacitetsudfordringer på sygehusene, som i særlig grad vil ramme de svageste i samfundet. Alles adfærd er derfor afgørende. Vi, der er res-sourcestærke, kan bidrage til at inddæmme og afbøde konsekvenserne af smitten, så vi undgår et unødigt stort pres på sundhedsvæsenet.
For at understøtte intentionen fra myndighederne, har BUPL Århus besluttet at alle medarbejdere arbejder hjemmefra fra den 12. marts og 14 dage frem. Ligesom alle arrangementer frem til påske er aflyst. Dvs. at:

– BUPL Århus kontoret er lukket. Det er derfor ikke muligt at møde op hos os personligt.

– Telefonen vil fortsat være åben dagligt kl. 10-14. Vores mail, aarhus@bupl.dk, vil også blive besvaret. Hvis du skriver om dine personlig forhold, skal du logge ind og skrive din henvendelse på ”Min side”: www.bupl.dk/omminside