BUPL Århus’ bestyrelse anbefaler et ja til OK18-urafstemningen


Du og dine kolleger kan nu stemme om det overenskomstresultat, som BUPL har forhandlet på jeres vegne. Urafstemningen løber fra d. 16. maj kl. 9.00 til d. 4. juni kl. 9.00.


Udgivet d. 18 maj, 2018

BUPL Århus’ bestyrelses anbefaling

Bestyrelsen i BUPL Århus anbefaler et ja til OK-18 afstemningen.
Mandag d. 14. maj 2018 har BUPL Århus’ bestyrelse haft en længere drøftelse af resultatet af overenskomstforhandlingerne. Det vi særligt har lagt vægt på i drøftelserne er det stærke sammenhold i fagbevægelsen som samlet set formåede at flytte arbejdsgiversidens uacceptable forhandlingsudgangspunkt. Bestyrelsen er enig om, at resultatet ikke er prangende, men at fællesskabet giver et godt udgangspunkt for fremtidige overenskomstforhandlinger.
Taget de givne betingelser i betragtning er flertallet enige om at støtte op om hovedbestyrelsens anbefaling til at stemme ja til OK-18.

I bestyrelsen i BUPL Århus var der et mindretal, der stemte nej til bestyrelsens anbefaling. Læs deres begrundelse her.


Din stemme er vigtig
Når mange stemmer, sender det et stærkt signal til arbejdsgiverne om, at løn- og arbejdsvilkår er vigtige for os, der er pædagoger. Det betyder også, at du og dine kollegaer står stærkt, når vi om tre år skal forhandle overenskomst igen og bygge oven på de resultater, vi har nået denne gang.

Alle medlemmer vil modtage en mail, hvor man kan læse om det samlede forlig og stemme om det. Læs mere om forliget og urafstemningen om OK18-resultatet.

Jeg har ikke modtaget mail eller sms
Du kan stemme med NemID på www.bupl.dk/urafstemningPraktisk om urafstemningen

  • Alle medlemmer modtager 16. maj en mail med link til afstemningen.
    Har vi ikke din mailadresse, får du en SMS med link til afstemningen.
    Har vi hverken din mail eller dit mobilnummer, får du et link til digital afstemning tilsendt med post 18. maj.
  • Urafstemningen igangsættes 16. maj kl. 09.00.
  • Urafstemningen lukker 4. juni kl. 9.00, og resultatet opgøres kl. 12.00.
  • BUPL sender resultatet til Forhandlingsfællesskabet 4. juni.
  • Forhandlingsfællesskabets bestyrelse tager 6. juni endelig stilling til resultatet af forhandlingerne.
  • Forhandlingsfællesskabet meddeler 6. juni den samlede stillingtagen til overenskomstresultatet til KL.