BUPL Århus aflyser alle arrangementer frem til påske


For at understøtte intentionen fra myndighederne, har BUPL Århus netop besluttet, at alle arrangementer frem til påske aflyses.


Udgivet d. 11. marts 2020

BUPL Århus aflyser alle arrangementer frem til påske pga. coronavirus

Smitten fra coronavirus udvikler sig i øjeblikket fra time til time.
Sundhedsmyndighederne forudser, at der kan komme kapacitetsudfordringer på sygehusene, som i særlig grad vil ramme de svageste i samfundet. Alles adfærd er derfor afgørende. Vi, der er ressourcestærke, kan bidrage til at inddæmme og afbøde konsekvenserne af smitten, så vi undgår et unødigt stort pres på sundhedsvæsenet.
For at understøtte intentionen fra myndighederne, har BUPL Århus netop besluttet, at alle arrangementer frem til påske aflyses.

Tilmeldte får besked pr. mail, og det vil fremgå af www.bupl.dk/aarhus, at arrangementet er aflyst.

Vi følger udviklingen dag for dag, og der kan løbende komme opdateringer på www.bupl.dk/aarhus og https://www.facebook.com/buplaarhus

Vores telefoner er åbne som de plejer på 3546 5650. Du kan også kontakte os pr. mail: aarhus@bupl.dk

Når jeg gerne vil vide mere om coronavirus/covid-19

Hvordan forholder jeg mig som pædagog og leder

Sundhedsstyrelsens informationer om coronavirus/covid-19

Myndighedshotline: 7020 0233.