BUPL Århus advarer mod besparelser


BUPL har foretaget en gennemgang af de kommunale budgetter for 0-6 års området. I 2019 skal Aarhus Kommune spare 29 millioner kroner på børnene – de 26 millioner kroner af dem som resultat af tidligere års budgetforlig


Opdateret d. 29. oktober 2018

16. oktober

BUPL har foretaget en gennemgang af de kommunale budgetter for 0-6 års området. Det er mundet ud i et Danmarkskort, der viser, hvilke kommuner, der skal spare, hvilke der vil tilføre flere penge og hvilke, der vil holde status quo. 47 kommuner har valgt at skære ned, og Aarhus Kommune er en af dem. I 2019 skal man i Aarhus Kommune spare 29 millioner kroner på børnene.

Læs BUPL Århus’ pressemeddelelse: Tidligere års budgetforlig rammer børnene i Aarhus


21. september

Byrådet i Aarhus har indgået forlig om budgettet for 2018, og dagtilbuds-, SFO- og klubområdet går fri af den bebudede sparerunde i Aarhus Kommune. Læs BUPL Århus’ pressemeddelelse om budgetforliget.

15. september

Den lokale lederforenings høringssvar: Høringssvar til de alternative besparelser (pdf, 2 sider)


14. september

Flertal i ny undersøgelse: Hæv skatten og drop besparelserne

Mens politikerne i Aarhus byråd lige nu er i gang med at finde besparelser for oprindeligt op mod 241 millioner kroner, foretrækker byens borgere en helt anden løsning på hullet i kommunekassen. Et flertal på 57 procent ser hellere en skattestigning på 0,5 procent, frem for at politikerne sparer sig til færre ansatte og dårligere service i kommunen.

Det viser en helt ny undersøgelse, hvor 1001 aarhusianere er blevet spurgt.

Af undersøgelsen fremgår det blandt andet, at borgerne oplever, at der allerede i dag er for lidt personale til at løfte de kommunale velfærdsopgaver. 72 procent mener ikke, at der kan skæres yderligere i antallet af personale i eksempelvis ældreplejen, daginstitutioner, folkeskoler, fritidstilbud, borgerservice, beskæftigelse og handicapområdet.

Pressemeddelelse: Flertal i ny undersøgelse: Hæv skatten og drop besparelserne (pdf, 1 side)

Undersøgelses-notat: Borgernes holdning til skattestigning (pdf, 3 sider)


12. september

Høringssvar

Høringssvar: Sparekatalog og alternative nye forslag, for Børn og Unge, i Aarhus kommune
Konsekvenserne, ved de foreslåede nedskæringer, vil være dårligere normeringer i både SFO og dagtilbud, ligesom børn, der skal tidligere i SFO, vil blive mødt af markant færre voksne end i børnehaven.
Sammenlægning af dagtilbud og klubber giver ikke længere mening, og BUPL fraråder disse, nu hvor der alligevel ikke ændres på skoledistrikterne.
Byrådet skal desuden have en opmærksomhed på, at når der reduceres i ledelseslag, er en naturlig konsekvens ofte, at opgaverne ender i et underliggende ledelseslag.
Endelig skal det også nævnes, at forringelser i normeringerne er imod, hvad al forskning peger på, og hvad der hidtil har været politikernes egne ambitioner om tidlig indsats og tilstrækkelig omsorg for alle børn og unge. … læs hele høringssvaret: BUPL Århus´ høringssvar (pdf, 7 sider)


11. september

Foretræde

BUPL Århus opfordrer alle medlemmer til at søge foretræde for økonomiudvalget i Aarhus, for at fortælle om hverdagen og de konsekvenser evt. nye besparelser vil få for arbejdsvilkår samt børn, unge og forældre.

Foretrædet foregår tirsdag den 18. september.

For at få foretræde skal du kontakte Byrådssekretariatet på byraadsservice@ba.aarhus.dk eller ringe på tlf. 89 40 22 50. Du, eller I, får så ca. 5 minutter til at fremlægge dine synspunkter. Se økonomiudvalgets ‘Fakta om foretræde‘ (pdf, 1 side).

BUPL Århus har også søgt om foretræde; så måske ses vi!


5. september

Udtalelse fra BUPL Århus om spareforslag af 5. september 2018.
”Vi må konstatere, at de nye forslag ikke har ændret på de besparelser, vi allerede har kritiseret. Der er fastholdt besparelser på normeringerne både i SFO og i dagtilbud. Ligesom tidlig SFO-start stadig er i spil.
Og vi må konstatere, at de sammenlægninger, der var foreslået som følge af forslaget om ændret skolestruktur, er fastholdt på dagtilbudsområdet og på fritids- og ungdomsskoleområdet, trods det, at skolestruktur-forslaget ikke bliver gennemført.
Vi bliver fortsat nødt til at påpege, at man skal finde andre løsninger, end at spare på velfærden.
Vi håber på, at politikerne, når de kommer til budgetforhandlingerne, har mod til at følge deres politiske ambitioner om tidlig indsats og tilstrækkelig omsorg for alle børn og unge.
Det er ingen naturlov, at der skal spares i kommunerne. Det er helt overordnet udelukkende et politisk valg, når politikerne tager disse skridt”, udtaler formand for BUPL Århus, Mariane Gilbert Nielsen.


4. september

Det forventes, at der onsdag d. 5. september offentliggøres et nyt forslag om besparelser fra Børn og Unge. Fristen for høringssvar til de nye forslag på Børn og Unge-området er søndag d. 16. september kl. 12.00. Se også omtale i Jyllands-Posten.


BUPL Århus har sendt fire pressemeddelelser til pressen, der dels advarer om konsekvenser af besparelser, men også om, at pædagoger mangler tid til det pædagogiske arbejde.

Pressemeddelelser

Tidligere års budgetforlig rammer børnene i Aarhus (pdf, 1 side)

Positivt at børnene og de unge går fri af sparerunde (pdf, 1 side)

Udtalelse fra BUPL Århus om spareforslag af 5. september (pdf, 1 side)

Børnene og de unge kan igen blive ramt af besparelser (pdf, 1 side)

Pædagoger mangler tid til børn og unge (pdf, 1 side)

Skolestart – pædagogerne har vanskelige vilkår (pdf, 1 side)

Omtaler i pressen

Gamle travere og nye påfund i spareforslag på børneområdet (stiften.dk, 24/8-18)

Pædagoger om sparerunde: Vi kan ikke klare mere (JP.dk/aarhus, 23/8-18)

Besparelser i Aarhus Kommune (Stiften.dk, 23/8-18)

BUPL’s vilkårsundersøgelse

BUPL har i juni udarbejdet en vilkårsundersøgelse blandt alle medlemmer. Den omfattende vilkårsundersøgelse har bl.a. dannet baggrund for BUPL Århus´ pressemeddelelser:

Notat vedr. vilkårsundersøgelsen på 0-5 års området i BUPL Århus (pdf, 3 sider)