Budgetforslag 2022 i Aalborg Kommune


I dag fredag den 3. september har Magistraten/byrådet i Aalborg Kommune fremlagt deres forslag til Budget 2022. Forslaget har udvidelser på daginstitutionsområdet, men ”kun” de midler som Aalborg Kommune har fået til demografien – altså det voksende børnetal – og til minimumsnormeringer.


Opdateret d. 03. september 2021

NYHEDSBREV NR. 2 – BUDGETFORSLAG 2022 – 3. september 2021

Daginstitutioner

Der er ingen af kommunens ”egne” penge, der investeres. Demografien betyder, at der planlægges fire nye daginstitutioner frem til 2025. Det er dog glædeligt, at der satses på vuggestuepladser både i integrerede institutioner og i vuggestuer.

DUS

På DUS-området har politikerne heller ikke fundet anledning til at investere eller genoprette. Men endnu engang skal pædagoger og børn på specialområdet betale for tiltag på andre områder. I 2022 er der ekstra 54 børn, der har brug for en særlig indsats/specialplads, men det skal holdes indenfor nuværende budget. Det er lig med en besparelse på knap 21 millioner kroner.

Der er ikke afsat penge til den udvidelse af DUS’ens åbningstid som forkortelsen af undervisningstiden på nogle skoler betyder. Og så vidt vi ved fastholdes normeringsnedskæringen på knapt 6 millioner kroner på DUS – på grund af lavere dækningsgrad i Corona-tiden. Altså to gange normeringsforringelser oveni en i forvejen dårlig normering, Der er ikke afsat penge til arbejdstidsaftale for pædagogerne.

Fritidscentre

På Fritidscenter-området er der – igen – lagt op til store besparelser. Der foreslås besparelse på 1.5 millioner kroner på det opsøgende arbejde. Det forringer normeringen og det pædagogiske arbejde.

TR-møder

Der afholdes ekstraordinært TR-møde på tirsdag den 7. september kl. 13.00 – 15.00 for primært DUS TR og TR fra FC’erne. Ledere, der er medlem af BUPL, er også velkomne på mødet. Vi håber, at vi kan være på Niels Jernes Vej, men vi ved det ikke p.t. I får besked på e-mail på mandag.

På mødet vil budgetforslaget 2022 blive uddybet, og der vil være en fælles drøftelse af, hvordan vi reagerer og agerer i forhold til forslaget.

VIGTIGE DATOER:

Den 23. september kl. 13.00, hvor byrådet førstebehandler forslaget

Den 27. september kl. 19.00 afholdes borgermøde i Aalborg Kongres og Kultur Center

Den 30. september, hvor partierne forhandler budgettet

POLITISK KOMMENTAR

Det er meget skuffende og helt uforståeligt, at der fortsat ikke er vilje til at investere og genoprette på børne- og ungeområdet. Og at der ovenikøbet for 117. gang spares på fritidscentre, på DUS-normeringen og på specialområdet.

Vi håber at se rigtig mange tillidsrepræsentanter og ledere til møderne på tirsdag, så vi kan få talt om budgetforslaget og lagt planer for arbejdet med at få fjernet besparelsesforslagene og få genopretning/investeringer på områderne.

Og så er der naturligvis mulighed for alle medlemmer at kommentere ovenstående ved at maile til undertegnede på lth@bupl.dk

I kan også følge med på min Facebook-side, hvor der nok vil komme et opslag eller to. Find mig og anmod om venskab, så trykker jeg ”bekræft”.

God weekend.

Venlig hilsen

Liselotte Thomsen

Formand BUPL Nordjylland

PS Til TR’er, AMR’er, ledere af dagtilbud, DUS-ordninger/indskoling og Fritidscentre

Husk at tilmelde jer valgmødet (kommunalvalg) onsdag den 15. september kl. 16.15 – 18.15 i BUPL Nordjyllands lokaler. Se mail fra 24. august eller læs mere her