Budgetforliget på plads i Aalborg Kommune


To af BUPL Nordjylland krav er opfyldt: Væk med besparelsen på Fritidscentrene og bedre normering/flere pædagoger i DUS.


Udgivet d. 1. oktober 2021

Så er der indgået budgetforlig i Aalborg Kommune med alle partier – dog undtagen DF.

På specialområdet på skolerne, som også var et stort fokus for BUPL Nordjylland, er det lidt mere “tricky”. Der var forslag om, at 54 flere børn skulle rummes indenfor samme økonomiske ramme, svarende til en besparelse på 21 millioner kroner. Vi har talt imod denne besparelse flere steder og gange, og undervejs har der været udtalelser om, at det ikke er 54 børn, men 46 børn.

Forligspartierne har besluttet følgende:

“Specialundervisning (selvom der står “specialundervisning” er det både fritid og undervisning, min kommentar)

Budgetforligspartierne er enige om, at tilbuddene til de forventede 1.130 elever med behov for specialundervisning fra skoleåret 2022/2023 skal rummes inden for den eksisterende bevillingsramme på 343 millioner kroner årligt.

Det kan konstateres, at der er et mindreforbrug på ca. 17 millioner kroner i skolernes ressourceforbrug til specialundervisning i skoleåret 2020/2021. Det vurderes derfor, at den forventede stigning i visiterede elever kan rummes inden for rammen.

Skoleudvalget vil følge visitationerne og den økonomiske disponering på specialundervisningsområdet tæt med en forventning om at budgetrammen på 343 millioner kroner disponeres inden for området.”

Det vil nu kræve, at vi dels får undersøgt, hvordan der har kunnet være mindreforbrug, men ikke mindst, hvordan vi sikrer, at pengene bruges fremadrettet.

Set i lyset af tidligere års budgetter, er budgettet for 2022 naturligvis glædeligt, men samtidig er det lidt beskæmmende, at landets tredje største kommune, med en (i følge borgmesteren) rigtig god økonomi, kun investerer tre millioner kroner i hele daginstitutions-, DUS- og Fritidscenterområdet.

Særligt i forhold til DUS-området er der langt igen. Der er gennem årene sparet hele 140 millioner kroner på normeringen, så der mangler stadig 137 millioner kroner for at komme på 1990-niveau!

Så kampen er slet ikke slut. Vi håber derfor at vi sammen bruge kommunalvalget til at sætte yderligere fokus på vores områder, og afkræve byrådskandidaterne svar på, hvad de vil gøre for at forbedre normering/kvalitet på vores områder.

Har du kommentarer, spørgsmål eller lignende til ovenstående, så send en e-mail til undertegnede på lth@bupl.dk

Venlig hilsen

Liselotte Thomsen

Formand, BUPL Nordjylland