Budgetforlig i Vesthimmerlands Kommune


Fredag efter middag blev der indgået budgetforlig i Vesthimmerlands Kommune. Et enigt byråd står bag budgetforliget i Vesthimmerlands Kommune. Forliget bærer præg af, at Vesthimmerland er blevet tilgodeset af staten med den nye udligningsreform. Der har været penge til at sætte nye tiltag i værk og en skattesænkning fra 27 til 26, 3 procent fuldt finansieret af staten.


Udgivet d. 28. september 2020

Den helt store foreslået besparelse på 3,8 millioner kroner, som skulle findes ved at reducere tildelingen med en lavere lønfremskrivning, er helt fjernet. En besparelse som ville have ramt normeringerne i daginstitutionerne og SFO’erne hårdt.

Der er også fundet penge til en normeringsudvidelse for børnene i minigrupperne. Udvidelsen går fra 12,92 til 15,42 timer pr. barn pr. uge. Børnene i minigrupperne er visiteret til tilbuddet og nogle af de svageste børn i kommunen. Det er dejligt, at de nu kan se frem en højere normering.

Af andre tiltag kan nævnes ekstra dansk og matematik i 0.-3. klasse, den såkaldte indskolingsmodel, som blev sat i værk efter sidste år budgetforlig. Der er også afsat penge til et projekt omkring uddannelsesparathed for eleverne fra 7. klasse op til 10. klasse, som sikrer vejledning af børn og uge i forhold til ungdomsuddannelse og job.

Også penge til en bus er det blevet til. En bus, som sikrer alle skoleklasser en årlig ekskursion til Vesthimmerlands kultur- og samfundsrelaterede seværdigheder.

Den videre proces i budgetarbejdet er følgende: oktober 2. behandling af budgettet.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, så er du velkommen til at kontakte mig på shj@bupl.dk eller mobil 61207439

Venlig hilsen

Susanne Højgaard

Faglig sekretær, BUPL Nordjylland