Budgetforlig i Thisted Kommune


Lørdag den 24. september blev der indgået budgetforlig i Thisted Kommune, og da der ikke er kommet indvendinger til forligsteksten, blev dette godkendt i økonomiudvalget den 30. september. Men hvad betyder forliget så for budgetterne på daginstitutions- og skoleområdet i 2021?


Opdateret d. 02. oktober 2020

På normeringen betyder det ikke ret meget på nogen af de to områder. De seneste år er der givet midler til at rette op på mange års nedprioriteringer, hvilket har været helt nødvendigt. Dette blev desværre ikke fulgt op med forliget til budget 2021 og det er dybt beklageligt, men omvendt er der heller ikke lagt op til besparelser.

Demografiske udfordringer

På demografien sker der til gengæld en del – specielt på skoleområdet. Her falder børnetallet så meget, at der skal være en demografi-besparelse på 9,6 millioner kroner. Det er virkelig mange penge, og vi vil følge det tæt, når besparelsen skal udmøntes. Det er nemlig ikke kun fordi, det er små årgange, og dermed færre børn, der kommer fra daginstitutionerne. De børn, der går ud af skolerne nu, er store årgange, så der er mange børn, som forlader skolerne nu samtidig med at der kommer færre nye børn ind. Derfor er det vigtigt at huske på, at den demografiske besparelse ikke alene vedrører indskolingen og SFO’erne, men i høj grad udskolingen.

På dagtilbudsområdet er demografien i ro, da børnetallet er stabilt.

Thisted Kommune gør ikke nok i forhold til tidlig indsats

Thisted Kommune har fået lavet en analyse af revisionsfirmaet PWC. Thisted Kommune havde nok håbet, at de analyser PWC har lavet på flere områder, ville give dem et klart billede af, hvor der kunne effektiviseres i organisationen. Det fik de bare ikke.

PWC kom frem til, at Thisted Kommune drives billigere. Der peges blandt andet på, at Thisted Kommune ikke satte tidligt nok ind, så problemerne voksede sig store. Børn med særlige behov er netop et af de områder, hvor indsatsen ikke har været tilstrækkelig. Det har vi i BUPL forsøgt at fortælle i flere år. En tidlig indsats i vuggestue og børnehavealderen sparer mange penge i skole og ungdomsarbejdet på sigt.

Man lægger op til en proces på både skole og dagtilbudsområdet, hvor man sigter på at tilpasse området. Derfor nedsættes der et §17, stk. 4 udvalg, der er et rådgivende udvalg, der skal hjælpe politikkerne med at finde løsninger. Her vil vi arbejde på at få en plads.