Budgetforlig i Rebild Kommune


I går aftes indgik Venstre, Konservative, det Radikale Venstre og Socialdemokratiet en aftale om næste års budget i Rebild Kommune. Og dermed sluttede det lidt underlige forløb, som budgetprocessen har været. Fra stor usikkerhed om økonomien og et sparekatalog blev det i stedet for et budget med udvidelser på servicen – især i overslagsårene.


Udgivet d. 30. september 2020

Samtlige besparelser på skoler, SFO’erne og PRR er fjernet.

I stedet blev der fundet penge til at styrke den specialpædagogiske indsats til børn, som med den rette støtte kan blive i almenskolen. I alt 1 million kroner i 2021 og 2,5 millioner kroner fremover.

Der bliver et normeringsløft i dagtilbuddene i overslagsårene. 3 millioner kroner i 2023 og 4,5 millioner kroner i 2024 og fremover.

Skolerne tildeles 3 millioner i 2022, 3 millioner kroner i 2023 og 4,5 millioner kroner i 2024 og fremover. Midlerne til både skoler og dagtilbud fordeles efter tildelingsmodellerne.

Den helt store glædelige nyhed er udfasningen af grønthøsteren, som er blevet problematiseret lige siden, den blev indført tilbage i 2015. Grønthøsterne har hvert år hentet mellem 2,6 og 2,8 millioner kroner årligt kun på Børne- og Familieudvalgets område Udfasningen sker med start i 2022. Her reduceres den manglende fremskrivning fra 0,5 til 0,3 procent. I 2023 reduceres den til 0,15 procent for derefter at forsvinde helt.

Stor ros til høringssvarene, som år efter år har problematiseret, hvordan grønthøsteren langsomt har udhulet institutionernes budgetter.

Skattelettelsen blev fastholdt. Rebild Kommune har fået tilladelse til en skattesænkning på 0,17 procent af regeringen. De første fire år får Rebild Kommune tilskud fra staten til at finansierer skattesænkningen, herefter skal kommunen selv finansierer den. Udgiften er beregnet til 8,7 millioner kroner fra 2026.

Den videre proces i budgetarbejdet er følgende:

  • 8. oktober 2. behandling af budgettet

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, så er du velkommen til at kontakte mig på shj@bupl.dk eller mobil 61207439

Susanne Højgaard

Faglig sekretær

BUPL Nordjylland