Budgetforlig i Rebild Kommune


Så slap vi med skrækken endnu en gang. Det store sparekatalog, som blev introduceret meget sent i budgetplanlægning, blev ikke brugt, da budgettet for 2022 blev vedtaget.


Opdateret d. 07. oktober 2021

Nyhedsbrev nr. 3. Budget 2022 Rebild Kommune

Et enigt byråd står bag forliget. Som indledning til aftalen, bliver der beskrevet, hvordan byrådet har brugt tid på at drøfte de mange høringssvar, som er indkommet. Det blev besluttet, at det nye byråd skal igangsætte en proces, hvor det overvejes, hvordan budgetproceduren kan tilrettelægges anderledes for at sikre, at der afsættes mere tid til høringsperioden. Der er blevet lyttet til kritikken i høringssvarene. Stor cadeau til alle jer, som har taget jer tid til at få lavet høringssvar ude på institutionerne indenfor den korte tidsfrist og også fået problematiseret den korte høringsfrist.

Derudover skal der også være en proces med inddragelse af MED-udvalgene for at drøfte om og i givet fald, hvordan der kan skabes et råderum uden grønthøsteren. Det arbejde vil BUPL Nordjylland forsøge at følge tæt.

Som sagt kom det store sparekatalog ikke i brug. Børne- og Familieudvalget havde allerede på deres møde forud for budgetdagen truffet beslutning om ikke at gøre brug af spareforslagene. Det kan undre, at det er nødvendigt at skabe så megen uro blandt medarbejderne ved at introduceret så stort et sparekatalog så sent i processen.

Faktisk blev der afsat penge til Børne- og Familieudvalgets område. Der bliver tilført 0,5 millioner kroner til PPR. Det står ikke helt mål med, at ønsket og behovet var 1,5 millioner kroner, så forhåbentlig er det første udvidelse i en række af udvidelser.

Skoleområdet får to millioner kroner, som bliver tilført tildelingsmodellen.

Om de to tilførsler får betydning for pædagogerne, vides endnu ikke.

Men når grønthøsteren samtidigt bibeholdes vil den langsom æde de tilførte midler op.

Der deponeres penge til yderligere en ny institution i Skørping for at imødekomme behovet for pladser til de mange nye borger i Rebild Kommune. Der afsættes 91 millioner kroner til at udvide skolekapaciteten i Støvring i årene 2022-2025.

Budgettet 2. behandles den 14. oktober

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, så er du velkommen til at kontakte mig på shj@bupl.dk eller på mobil 61207439

Venlig hilsen

Susanne Højgaard

Faglig sekretær

BUPL Nordjylland