Budgetforlig i Morsø Kommune


Man fristes til at sige, at der er en tradition og forudsigelighed i budgetforhandlingerne på Mors, for der var budgetforlig, da kommunalbestyrelsen afsluttede deres budgetseminar. Alle partier er med i aftalen, som er underskrevet den 3. september 2020.


Udgivet d. 15. september 2020

Nu venter MED-inddragelse og eventuelle høringer inden kommunalbestyrelsen skal 1. og 2. behandle det endelige budget for 2021.

Det er sparsomt, hvad der står om pædagogernes arbejdsområde i forligsteksten. Der er ikke peget på direkte besparelser på dagtilbud eller skoler, og det er godt. Men desværre er der et forslag, som kan have direkte konsekvenser for pædagoger og indirekte for dagtilbud og skoler.

Rammebesparelse i Center for Børn og Familie – 250.000 kroner

Der er stor usikkerhed om, hvordan besparelsen skal udmøntes i centeret, og det kan desværre ramme de pædagoger direkte, som arbejder i centret. Indirekte kan det betyde, at den opgave de løser for institutionerne forringes, hvilket kan betyde meget i forhold til pædagogernes arbejde med børnene i institutionerne. Vi følger forslaget tæt, men det er vigtigt, at I forholder jer til forslaget, når I ser det ude i MED-dagsordenerne. I skal sikre, at de konsekvenser I ser af forslaget, bliver beskrevet tydeligt i MED´s konsekvensbeskrivelse, som man er forpligtet til at bede MED om.

Men der er også tre andre forslag, som kan få indirekte indflydelse på det pædagogiske område.

Dagplejen forslås nedlagt som selvstændig institution – der spares 500.000 kroner

Det må forventes, at dagplejen skal ledes af en nuværende leder, det kunne foreksempel være en eller flere af vores daginstitutionsledere, som får den opgave. Det vil ikke være et ukendt fænomen, da der i forvejen sker i flere kommuner. Det kan fungere vældig godt, men vores erfaringer siger, at vi skal følge processen tæt, da vi desværre enkelte steder har set, at det kan være et dyrt bekendtskab for daginstitutionen.

Bliver det forslaget vedtaget, indleder BUPL selvfølgelig dialogen med forvaltningen, og jeg er sikker på, at vi finder en fornuftig løsning på det.

Rammebesparelse på Morsø Bibliotek – 550.000 kroner

Her er det den service I kan forvente, som kan blive ændret. Det er usikkert, hvordan man vil udmønte rammebesparelsen.

KLK-analyse – afledt besparelse – 200.000 kroner

Her er der ikke nogen beskrivelse af, hvad analysen har undersøgt, eller hvad den har fundet frem til. Derfor er vi total i blinde over hvilke konsekvenser dette forslag kan have, men et er sikkert, det vil koste 200.000 kroner fra forvaltnings område.

Men samlet set et forlig som med undtagelse af besparelsen på familieområdet, holder næsten status quo, men er det så godt nok? Nej det er det ikke. Set i lyset af at Morsø Kommune har et langt bedre økonomisk grundlag at lægge budget ud fra i år, som følge af blandt andet udligningsreformen og en god kommuneaftale, så burde der være råd til at investere i børnene.

Det er ikke prioriteret, og man kan være bekymret for om Morsø Kommune blot læner sig tilbage og overlader det til folketinget, at sikre bedre normeringer for arbejdet med børn i kommunen. Kom nu kære venner, invester i fremtiden og fremryk Minimumsnormering på Mors, det vil være et super godt argument i bosætningsdebatten.