Budgetforlig i Mariagerfjord Kommune


Så blev der indgået forlig om budget 2021 i Mariagerfjord Kommune. I det første nyhedsbrev om budget 2021 fremgik det, at kommunens budgetforudsætninger var bedre, end de har været i mange år. Der var peget på ganske få besparelser på vores område, hvoraf én af dem er fjernet.


Udgivet d. 11. september 2020

Det drejer sig om besparelsen på løse timer i støttekorpset. Der har været sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt der var flere løse timer, da de tidligere er sparret væk, eller om det var råderumsmidler, som er fremkommet ved at nogle medarbejdere på høje løntrin er fratrådt, og stillingerne derefter er besat af medarbejdere på lavere løntrin. Det har jeg ikke kunnet finde frem til, men hvorom alting er, så er den besparelse fjernet igen.

Tilbage står to engangsbesparelser, som udelukkende udmøntes i budget 2021.

Det er henholdsvis en pulje til kvalitetsløft i dagtilbud, som er overført til budget 2020, fordi pengene ikke blev forbrugt i 2019, samt en engangsbesparelse på uddannelse på skoleområdet.

I og med at Mariagerfjord Kommune nu ser ud til at have en sund økonomi, er det aftalt at sætte skatteprocenten ned med 0,2 procent. Det skal dog nævnes, at det er med forudsætning om, at kommunen kompenseres de første tre år, så hvorvidt det gennemføres, afventer svar fra indenrigsministeriet.

BUPL Nordjylland så dog hellere, at man brugte penge på at skabe bedre normeringer på fritidsområdet – både i SFO´erne og på et bredere klubtilbud under serviceloven, som tager fat i netop den tidlige indsats og det forebyggende arbejde som en platform til større børn og unge.

Det ville gøre en større forskel end en lille bitte skattenedsættelse kan!

Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv eller ring til undertegnede på:

E-mail: hbi@bupl.dk eller tlf. nr.: 61556173

Venlig hilsen

Hanne Bloch Ingvardsen

Næstformand, BUPL Nordjylland