Budgetforlig i København: Nu får børn og pædagoger minimumsnormeringer fra 2022


Med 450 millioner kroner kan Københavns Kommune indføre minimumsnormeringer tre år før tid. Det står klart i det netop vedtagne budgetforlig. BUPL Hovedstadens formand Henriette Brockdorff kalder dagens budgetforlig for ’en historisk dag for børneområdet i København’.


Opdateret d. 02. september 2020

Minimumsnormeringer allerede fra 2022 betyder, at børn, der går i vuggestue i dag i København, når at opleve en hverdag med mere nærvær og flere pædagoger. Og det er en vigtig politisk prioritering, mener BUPL Hovedstadens formand Henriette Brockdorff:

”Dagens budgetforlig viser, at København er en by, der går foran og handler på forældres og eksperters opråb om rammerne for de mindste børns hverdag. Det er en historisk dag for børneområdet i København. Kæmpe ros og anerkendelse til S og SF i København, som har lagt minimumsnormeringer på forhandlingsbordet og kæmpet for, at de nu bliver til virkelighed,” siger BUPL Hovedstadens formand Henriette Brockdorff.

Med minimumsnormeringer tager København et første skridt til genopretning af daginstitutionerne, der skaber bedre mulighed for at give børn en hverdag med omsorg, trivsel og udvikling, mener BUPL Hovedstadens formand Henriette Brockdorff:

”Flere pædagogerne i hverdagen vil give mere tid til nærvær og omsorg. Tid til at dele den store børnegruppe ind i mindre grupper, der giver mere ro blandt børnene. Tid til at se det enkelte barn og dets behov. Og så giver minimumsnormeringer bedre mulighed for, at pædagogerne kan udføre pædagogisk arbejde af høj kvalitet. Flere kollegaer i institutionerne kan være med til at give et bedre arbejdsmiljø, og fastholde dygtige pædagoger i faget,” siger Henriette Brockdorff.

Det er rigtig godt, at aftalen indeholder en rekrutteringspulje, hvor der afsættes midler til at rekruttere pædagoger i København, siger Henriette Brockdorff og siger videre:

”Børnene har brug for veluddannede pædagoger, og der må ikke slækkes på det faglige niveau i institutionerne. Det vil kræve investeringer, at rekruttere og tiltrække flere pædagoger til København. Det kan ske gennem merituddannelsen af pædagogmedhjælpere og akademikere. Og så handler det om, at fastholde pædagoger i faget gennem muligheden for fuldtidsstillinger med bedre vilkår, højere løn og mere kompetenceudvikling,” siger Henriette Brockdorff.

Se budgetforligets aftaletekst (link)