Budgetforlig i Jammerbugt Kommune


Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune indgik den 9. september et budgetforlig for 2021. Det er et forlig, vi kan være glade for på dagtilbudsområdet, da man prioriterer normeringen. Men på skoleområdet prioriteres der ikke en krone.


Udgivet d. 17. september 2020

Udligningsreformen og en god kommuneaftale med regeringen har ellers givet Jammerbugt Kommune luft i budgetterne, så der burde være råd til at investere. Vi havde gerne set, at man investerede i SFO’erne, som ikke er blevet prioriteret nok de seneste år.

På daginstitutionsområdet kan vi godt tillade os at være glade. Her har man i følge forligsteksten afsat 2,5 millioner kroner til bedre normeringer. Det fremgår dog ikke tydeligt af teksten, om der reelt er tale om “nye penge”, som kommer oveni de penge som regeringen har afsat til minimumsnormeringer. Det kan vi først se, når vi får baggrundstallene, så vi må krydse fingere.

Samtidig ser det ud til, at man ønsker at gennemføre besparelsen på et reduceret antal af overordnede ledere fra fem til fire ledere og derved spare 170.000 kroner. Da lederne er en del af normeringen, er der reelt tale om en normeringsforringelse med forslaget. Den nuværende ledelsesstruktur er kun nogle år gammel, men vi er ikke bekendt med, at den skulle være blevet evalueret. Derfor er det svært at se, hvad der lægger til grund for forslaget. Det er dog sikkert, at den nuværende ledelsesstruktur i sin tid, blev finansieret af en stor del af institutionens normering.

Samlet set er vi godt begyndt på en genopretning af normeringen på daginstitutionsområdet, men selvom det skulle vise sig, at de 2,5 millioner kroner er nye penge, er der stadig langt vej for Jammerbugt Kommune i forhold til at nå op på landsgennemsnittet for normeringer i daginstitutioner.

Skoleområdet er overhovedet ikke nævnt i forliget. Men er det så godt? Nej, det er det ikke. Der er behov for at prioriterer pædagoger i skolernes SFO- og undervisningsdel. Særligt SFO er glemt, og det så meget at kommunalbestyrelsen ikke inddrager SFO’er som en del af den nye Skolepolitik. Politikerne har lovet, at der laves en politik for skolernes fritidsdel, men jeg tvivler på, at det bliver inden næste kommunalvalg den 16. november 2021.