Budgetforlig i Hjørring Kommune


Hjørring Kommune vil spare på ledelse. BUPL Nordjylland er ikke begejstret for udsigten til besparelser på ledelse.
Ledelse er en vigtig brik i forhold til at skabe vilkår og rum på arbejdspladsen for udvikling og pædagogik.


Udgivet d. 25. september 2020

I budgetoplægget til første behandling af budget 2021 var der lagt op til besparelser på både dagtilbud- og skoleområdet i form af nedskæring på kompetencemidler. Heldigvis figurerer denne besparelse ikke i den nyligt indgåede budgetaftale. At spare på kompetenceudvikling ville være et uheldigt signal at sende, i forhold til at udvikle på den kvalitet som allerede er.

På den anden side, har man valgt at gå videre med forslaget om udmøntning af reduktionsmål, eller sagt med andre ord – besparelser på ledelse!

Det er besluttet at der skal arbejdes videre med noget mere konkret i forhold til en analyse navngivet “Fælles ledelse skole og dagtilbud”. Dette skal ses som et element i at udmønte Børne- Fritids- og Undervisningsudvalgets reduktionsmål.

Der skal arbejdes med  konsekvenserne i forhold til fælles ledelse på tværs af skole og dagtilbud, men også i forhold til en generel reduktion af ledelse indenfor områderne.

BUPL Nordjylland er ikke begejstret for udsigten til besparelser på ledelse. Ledelse er en vigtig brik i forhold til at skabe vilkår og rum på arbejdspladsen for udvikling og pædagogik.

Det indledende forslag indebar tre forskellige scenarier, hvoraf det ene blev sorteret fra – forslag om at fjerne det lag som indeholder Skoledistriktsledere og områdeledere.

Det vil sige, at der kun kigges på de ledere, som er tættest på børn, forældre og personale.

Sparer man hér, vil man uden tvivl forringe kvaliteten.

Oplægget til udmøntning af besparelsen skal til endelig beslutning i byrådet senest i juni 2021. Af samme grund er Hjørring Kommune “rød” på BUPL’s Danmarkskort.

Nu venter en endelig 2. behandling af budgetforliget i byrådet den 7. oktober 2020.

Ved yderligere spørgsmål, kontakt venligst undertegnede.

Kristian Tornby, faglig sekretær, BUPL Nordjylland, e-mail: kkt@bupl.dk