Budgetforlig i Frederikshavn Kommune


Nogle gange skal der tilløb til. Politikerne i Frederikshavn har gennem flere år valgt at prioritere børne- og ungeområdet, både ved at friholde for besparelser, men også tilførelse af midler. Men i det nyligt indgåede budgetforlig har politikerne brugt tilløbet til at give en større saltvandsindsprøjtning til området.


Udgivet d. 25. september 2020
7 millioner kroner til normeringer

Et enigt byråd har indgået forliget, og det i sig selv er en flot bedrift. For børne- og ungeområdet var alle enige om, at der skulle afsættes 7 millioner kroner til at øge normeringen i daginstitutionerne. I lyset af at der af staten er tilført flere millioner kroner til hjælp i forhold til at nå målet om minimumsnormeringer, samt de nyligt vedtagne 7 millioner kroner, samt de penge fra staten som kommer ekstra næste år, så er det et løft som gerne skal kunne mærkes i institutionerne.

Det er en seriøs indsats af byrådet.

3,9 millioner kroner til skoleområdet

Man er også enig om en tilførelse af 3,9 millioner kroner til skoleområdet, som må ses som et anseeligt løft, hvor man oveni har lagt 2 millioner kroner til at forbedre faglokaler. Et løft som også gerne skal få en positiv indvirkning på kommunens skoler. Håbet herfra er, at man fremadrettet vil have mere fokus på SFO, som en vigtig del af skolen og en integreret del af mange børns hele dag, hvor der er plads til udvikling og seriøs pædagogik.

1 million kroner til klubberne

I budgettet har politikerne også valgt at afsætte 1 million kroner til klubberne. Penge som kommer de unge til gode, og giver klubberne mulighed for at gøre det, de er bedst til. I Frederikshavn Kommune er der plads og rum til udvikling af ungeområdet, men oftest koster udvikling penge. Dén udvikling og det potentiale, som er på ungeområdet i kommunen, bør der være langt større fokus på fra politisk side, og det må vi alle hjælpe hinanden med at få endnu mere frem i lyset.

Det er ikke kun den tidlige indsats for de yngste, som er essentiel, det samme er indsatsen på ungdomsområdet. På den måde kan der bidrages til at vores unge får den bedst mulige tilgang i forhold til uddannelse og voksenliv.

Forude venter der nu en anden behandling af budget 2021 i byrådet den 7. oktober 2020.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede.

Kristian Tornby, faglig sekretær, BUPL Nordjylland, e-mail: Kkt@bupl.dk