Budgetforlig i Brønderslev Kommune


Byrådet er blevet enige om hvordan næste års budget skal se ud, og har indgået et forlig på baggrund heraf. Udligningsreformen har været god for Brønderslev Kommune, så derfor er det også vigtigt at få pengene derud hvor de gør gavn – nemlig ved kommunens borgere i stedet for på bunden af kommunekassen.


Udgivet d. 25. september 2020

Udover de penge som Brønderslev Kommune allerede har modtaget af staten, som hjælp til at nå minimumsnormeringer i daginstitutionerne, har politikerne i forliget afsat fem millioner kroner. Det er en seriøs indstilling set fra flere vinkler, og en både god og sund måde at forvalte kommunens penge på. Det er det fordi Brønderslev Kommune er klar over, at midlerne fra staten ikke vil række til at nå i mål med minimumsnormeringer, men også et syn på at det kan godt betale sig at investere i børnene.

Det er stadig sådan, at en tidlig indsats, også set fra et økonomisk perspektiv i forhold til mængden af pædagoger, betaler sig for både det enkelte barns videre fremtid, men også for kommunens medarbejdere.

Set ud fra et arbejdsmiljøperspektiv kan en øget normering i daginstitutionerne også bidrage til et bedre arbejdsmiljø, hvilket også er til glæde og gavn for alle.

Brønderslev Kommune er i positiv udvikling, og der er også afsat ekstra midler, da der er flere børn, men disse midler løfter ikke den generelle normering, da de udelukkende tilføres på grund af stigende børnetal.

Nedsættelse af forældrebetaling i SFO

Politikerne har i deres forlig indlagt 1,7 millioner kroner til at kunne nedsætte forældrebetalingen i SFO’erne. 1,7 millioner kroner lyder måske umiddelbart af meget, men set over hele kommunen, så er der stadig en høj forældrebetaling for at have sit barn i SFO. Ikke desto mindre har politikerne lyttet til de stemmer, som har bragt det på banen, og indset at også SFO er en vigtig del af skolen. I lyset af både den høje forældrebetaling og Corona-virus, har Brønderslev Kommune her valgt at gå den rigtige vej, for at holde på de børn, som allerede er i SFO. Håbet må være at de børn som blev udmeldt i foråret, vender tilbage til SFO.

SFO og pædagoger i skolen vil være en fornuftigt retning at kigge for politikerne, når de næste gang skal se på budget. Måske kommunalvalget næste år kan kaste nogle fornuftige udtalelser af sig i den retning?

Nu er der tilbage at vente på anden behandling af budgettet på byrådsmødet 7. oktober.

Har du yderligere spørgsmål så kontakt venligst undertegnede.

Kristian Tornby, faglig sekretær, BUPL Nordjylland, e-mail: kkt@bupl.dk