Budgetforlig i alle 12 kommuner


Der er indgået budgetforlig i alle 12 storkøbenhavnske kommuner.


Opdateret d. 05. november 2019

BUPL Storkøbenhavn følger altid budgetprocesserne i vores 12 kommuner tæt og hvert år opdaterer vi vores Danmarkskort, når der kommer udviklinger i de enkelte kommuner. Indgås der forlig, hvor vores område tilføres flere penge markeres kommunen med grøn, tages der penge fra området bliver den rød og er der tale om status quo er farvekoden gul. Der er sket bevægelser undervejs, men nu er stregerne sat, og der er forlig i alle kommuner.

Mens 8 af vores 12 kommuner på 0-5 års området er blevet grønne, gælder det desværre kun for 1 kommune på 6-18 års området.

Forbedringer på 0-5 års området må ikke ske på bekostning af 6-18 års området
“Vi er naturligvis glade for, at kommunerne har hørt både pædagogernes og forældrenes krav om bedre vilkår i daginstitutionerne, og helt konkret ønsket om minimumsnormeringer. Men det er også vigtigt for mig at understrege, at det ikke må ske på bekostning af 6-18 års området, for her er vi også udfordret på vilkår – og vi står altså i en virkelighed, hvor flere og flere unge er udfordret. Og det kan vi som samfund ganske enkelt ikke være bekendt,” siger Jon Olufson, formand i BUPL Storkøbenhavn.

0-5 års-området i BUPL Storkøbenhavns kommuner
0-5 års-området endte med 8 grønne, 2 gule og 2 røde kommuner. Det er værd at hæfte sig ved at særligt Herlev, Albertslund og Vallensbæk har afsat pænt store beløb til løft af normeringen, mens Hvidovre neutraliserede den store besparelse fra budget 2019. I de røde kommuner (Høje-Taastrup og Glostrup) er der tale om mindre besparelser.

6-18 års-området i BUPL Storkøbenhavns kommuner
6-18 års-området endte med 1 grøn, 5 røde og 6 gule kommuner. I Albertslund er der tale om større besparelser.

Find din egen kommune
Du kan læse mere ved at klikke på de enkelte kommuner på Danmarkskortene på 0-5 års-området og 6-18-årsområdet. Her kan du også se en mere detaljeret beskrivelse af kommunens budgetforlig.

Fakta om BUPL’s Danmarkskort
BUPL’s opgørelse viser forbedringer og besparelser pr. barn. Det regnes altså ikke for en forbedring, hvis budgettet opjusteres for at matche et stigende antal børn. Det regnes omvendt ikke som en besparelse, hvis budgettet reduceres svarende til et faldende antal børn.