Budgetforlig i alle 12 kommuner


Der er indgået budgetforlig i alle 12 storkøbenhavnske kommuner. Ekstra midler og fremrykning af minimumsnormeringer er blandt resultaterne.


Opdateret d. 13. oktober 2020

BUPL Storkøbenhavn følger altid budgetprocesserne i vores 12 kommuner tæt og hvert år opdaterer vi vores Danmarkskort, når der kommer udviklinger i de enkelte kommuner. Indgås der forlig, hvor vores område tilføres flere penge markeres kommunen med grøn, tages der penge fra området bliver den rød og er der tale om status quo er farvekoden gul. Der er sket bevægelser undervejs, men nu er stregerne sat, og der er forlig i alle kommuner.

I år er 4 kommuner grønne, 6 gule og 2 røde på 0-5 års området, mens det på 6-18 års området i grove træk hverken er gået frem eller tilbage.

4 ud af 12 kommuner på 0-5 årsområdet blev grønne
Mens 6 kommuner hverken sparede eller tilførte nye midler på daginstitutionsområdet, fremhævede fire kommuner sig i årets budgetforhandlinger.

”Der er virkelig lang vej til ordentlige vilkår på både daginstitutions- og fritidsområdet, og vi have helst set endnu flere grønne områder blandt de storkøbenhavnske kommuner. Men vi skal huske på, at der i forløbet frem til nu har været endnu flere røde og gule kommuner. Det vidner om, at påvirkningsarbejde virker. Noget vi kan takke især de tillidsvalgte for,” siger Jon Olufson, formand BUPL Storkøbenhavn.

Kun Glostrup Kommune har fastholdt en besparelse på 0-5 årsområdet på 1,07 mio. kr., mens Hvidovre Kommune også er røde, fordi de har valgt at udmønte en tidligere rammebesparelse, uden at der dermed er tale om et besparelsesforslag i budgetaftale 2021.

Fremrykning af minimumsnormeringer
De kommunale budgetforhandlinger i år viser også, at minimumsnormeringsdagsordenen har slået sig fast kommunalt.

”Forårets nedlukning pga corona viste os alle, at bedre normeringer og pædagogfaglighed er en fantastisk værdifuld cocktail – også på den korte bane. Og den viden har heldigvis afspejlet sig i flere kommunale budgetter i år, hvilket vi sætter pris på,” siger Jon Olufson, formand i BUPL Storkøbenhavn.

Både Gladsaxe og Rødovre Kommune har fremskrevet minimumsnormeringerne, og er derfor grønne.

Vallensbæk og Furesø Kommune blev også grønne
Vallensbæk og Furesø Kommune tilførte i år millioner på daginsitutionsområdet. Penge der blev lagt oveni til bedre normeringer.

”Vi håber meget at andre kommuner vil skelne til Vallensbæk og Furesø, for det er den rette vej, hvis vi skal give vores børn og unge det nærvær og de udviklingsmuligheder, de fortjener,” siger Jon Olufson.

8-16 års området
Der er ikke lagt op til større ændringer på SFO- og klubområdet eller ift pædagogers deltagelse i skolen.

”Det er naturligvis bedre end de nedskæringer, vi har set de tidligere år, men omvendt havde vi efterhånden også gerne set, at kommunerne havde prioriteret området. Vi er også meget bekymrede over, at vi i corona-tiden har haft mange udmeldelser. Og dét vil vi naturligvis holde særligt øje med den næste tid,” siger Jon Olufson.

Find din egen kommune
Du kan læse mere ved at klikke på de enkelte kommuner på Danmarkskortene. Her kan du også se en mere detaljeret beskrivelse af kommunens budgetforlig på både 0-5 års området og 6-18 års området

Fakta om BUPL’s Danmarkskort
BUPL’s opgørelse viser forbedringer og besparelser pr. barn. Det regnes altså ikke for en forbedring, hvis budgettet opjusteres for at matche et stigende antal børn. Det regnes omvendt ikke som en besparelse, hvis budgettet reduceres svarende til et faldende antal børn.