Budgetforlig i Aalborg Kommune


Så er budgettet for Aalborg Kommune i 2021 færdigforhandlet og aftalt. Alle byrådets partier står bag forliget. Forliget er både godt og skidt.


Udgivet d. 25. september 2020

FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN

På daginstitutionsområdet fastholdes reduktionen i antallet af konsulenter.

Der indføres ”Musikalsk leg og læring”, hvor Kulturskolen skal ud på institutionerne og lære børn og pædagoger, at børn kan udvikles og lære gennem sang og musik. Det koster 500.000 kroner hvert år i tre år

På FC-området fastholdes besparelsen på den understøttende indsats i skolen – der skæres altså 600.000 kroner.

Besparelsen på Lindholm FC/UA bortfalder. Hvorvidt der stadig skal ske en fusion, siger forliget ikke noget om, men det kan undersøges.

SKOLEFORVALTNINGEN

Besparelsen på pædagoger i undervisningen ændres markant. Fra at være en besparelse på ca. 800.000 i 2021 og 2 millioner kroner i overslagsårene foreslås det, at der afsættes 2 millioner kroner i 2021 og 5 millioner kroner i overslagsårene (herfra skal dog trækkes besparelsesforslaget). Alt i alt bliver det altså en udvidelse af antallet af pædagoger i undervisningen.

Desværre fastholdes besparelsen på børn over 10 år i specialgruppe 3 og 4. Der vil blive gennemført en normeringsforringelse på 40 procent.

Som nye poster i budgettet er:

Takst-, forældrebetalingsregulering m.m. – 1.355 millioner kroner i 2021 og -1.447 millioner kroner i overslagsårene. Grunden til den er kommet med er, at den var glemt i de tekniske forudsætninger i budgetforslaget i første omgang. Det er udtryk for almindelig prisfremskrivning på taksterne.

DUS-demografi-tilpasning: – 2.5 millioner kroner i 2021 og fremover.

Det er almindelig demografiregulering i forhold til faldende børnetal og en lille konsekvens af de mange udmeldelser i foråret. Men forvaltningen holder øje, og det plejer at være sådan, at der reguleres for demografi, uanset om det går op eller ned. Derudover indeholder beløbet på de 2.5 millioner kroner også en mindre lønfremskrivning.

ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN

Der tilføres 6,9 millioner kroner til bedre normeringer på plejehjemmene og til uddannelse på demensområdet. Det er udvalget, der udmønter pengene.

POLITISK KOMMENTAR

Det er svært at være rigtig glad.

Naturligvis er det godt at besparelsen på det almene og opsøgende arbejde på FC er fjernet, og det er super-godt, at der nu kommer FLERE pædagoger i undervisningen og ikke færre.

Men de øvrige gennemførte besparelser gør ondt i sig selv. Og når det så fremgår, at politikerne har prioriteret penge til Skoleskak, til Musikalsk Leg og Læring, til kajakker på fjorden, til projekt ”Sunde børn bevæger skolen” og andre løsrevne projekter gør det ekstra ondt.

Det er min vurdering, at budgetforliget bærer præg af, at der er kommunalvalg om et år. Det ses på de prioriteringer, som mest af alt ligner promoveringer af partiet/den enkelte politikere. Det er skammeligt, at det sker på bekostning af nogle af de mest sårbare børn og på indsatserne for disse.

Tak for kampen til jer alle. Ligesom politikerne, ved vi, at der er kommunalvalg næste år, og vi er også ved at planlægge vores kampagne for at få børnene og vilkårene for det pædagogiske arbejde på dagsordenen. Vi håber I vil være med?

Har I spørgsmål eller kommentar til ovenstående, så skriv til mig på lth@bupl.dk

Venlig hilsen

Liselotte Thomsen, formand, BUPL Nordjylland