Budgetforlig 2020: Se, hvordan din kommune prioriterer børneområdet


BUPL har udarbejdet et Danmarkskort for 0-6 års området, der viser investeringer og nedskæringer på kommunernes budgetter for 2020.


Opdateret d. 12. november 2019

Der er indgået budgetforlig i BUPL Hovedstadens fire kommuner: Dragør, Frederiksberg, København og Tårnby. Her får du et kort overblik over, om politikerne vil investere eller spare på børneområdet. Se BUPL’s budgetdanmarkskort for 0-6 års området.

Dragør = rød
På BUPL’s Danmarkskort er Dragør markeret med rød. Der er indgået forlig om kommunens budget for 2020. Kommunens sparekatalog bugnede af nedskæringer på børnene og de unge, men de er heldigvis taget af bordet efter pres fra blandt andre BUPL Hovedstaden. Desværre forbliver kommunen rød på BUPL’s Danmarkskort, da politikerne har vedtaget at reducere pris- og lønfremskrivningen på 1,75 millioner kroner, der kan betyde besparelser for institutionerne.

”Nedsættelse af børnehavealderen, sommerferielukning og nedskæringer på støttekorps var blot nogle af de spareforslag, som Dragør Kommune fremlagde til forhandling af kommunens budget. Heldigvis er de taget af bordet. Det er glædeligt. Men desværre kan rammebesparelsen betyde, at der forsvinder penge fra 0-5 års området, og den politiske prioritering kan undre i en tid, hvor vi ved, at der mangler ressourcer i de enkelte institutioner” siger Jan Poulsen, faglig sekretær BUPL Hovedstaden.

Tårnby = Gul
På BUPL’s Danmarkskort er Tårnby markeret med gul. Politikerne i Tårnby Kommune har indgået forlig, men der er endnu ikke fremlagt tilstrækkeligt materiale om budgetvedtagelsen i Tårnby Kommune for 2020-23. Der forventes ikke umiddelbart besparelser. En nærmere vurdering af budget 2020 foretages så snart, der er tilgængelige oplysninger om budgetændringerne og beregningsgrundlaget herfor. BUPL Hovedstaden har søgt om aktindsigt, men ansøgningen er desværre blevet afvist af kommunen.

”Det er under al kritik, at det ikke er muligt for borgerne at få viden om Tårnby Kommunes budget for 2020. Vi arbejder fortsat på at få indsigt i beregningsgrundlaget for budgettet og opfordrer kommunen til at spille med åbne kort. Det er kun rimeligt i den demokratiske proces, at borgerne og ansatte kan få indsigt i kommunens fremtidige prioriteringer,” siger Jan Poulsen, faglig sekretær i BUPL Hovedstaden.

Frederiksberg = grøn
På BUPL’s Danmarkskort er Frederiksberg Kommune markeret med grøn. Det er besluttet, at der kommer et betydeligt løft af normeringerne i Frederiksberg Kommune.

”Vi er glade for den brede politisk aftale, der skal give en markant forbedring af normeringerne i Frederiksberg Kommune. Vi er på vej i den rigtige retning med forslaget om markant flere hænder i dagtilbud. Og pengene vil falde på et tørt sted. Pædagoger og forældre har længe råbt vagt i gevær. Nu håber jeg, at politikerne fortsætter med at handle og får genoprettet normeringerne i kommunen,” siger Mia Skou Jørgensen, næstformand i BUPL Hovedstaden.

København = gul
Københavns Kommune har indgået budgetforlig for kommunens budget for 2020. På BUPL’s Danmarkskort er Københavns Kommune markeret med gul. Budgetforliget om Københavns Kommunes budget for 2020 indeholder et uændret serviceniveau på o-5 års området.

Det bygger dog på en forventning om, at kommunens Børne- og Ungdomsudvalg senere udmønter budgettet på en måde, der budgetmæssig udligner nedskæringer institutionernes mulighed for at købe støttepædagoger.

BUPL Hovedstaden vurderer på den baggrund, at der ressourcemæssigt vil væres status quo på området.

”Der er et politisk flertal på Københavns Rådhus, som vil prioritere børneområdet og friholde det for besparelser og droppe nedskæringen på 50,8 millioner kroner. Det er glædeligt. Med de varige midler kan vi holde normeringsniveauet. Daginstitutionerne i København har dog brug for flere varige midler til mere pædagogisk personale. Vi så forældrene demonstrere flere gange i foråret. Vi ved fra vores vilkårsundersøgelser, at pædagogerne i København oplever alenetid med store børnegrupper. Godt børneliv begynder med bæredygtige daginstitutioner, der ikke skal kæmpe for at få skemaerne til at hænge sammen hver eneste dag,” siger Henriette Brockdorff, formand BUPL Hovedstaden.