Budgetforlig 2020: Se, hvordan din kommune prioriterer 6-18 års området


BUPL har udarbejdet et Danmarkskort for 6-18 års området, der viser investeringer og nedskæringer på kommunernes budgetter for 2020.


Opdateret d. 12. november 2019

Der er indgået budgetforlig i BUPL Hovedstadens fire kommuner: Dragør, Frederiksberg, København og Tårnby. Her får du et kort overblik over, om politikerne vil investere eller spare på børne- og ungeområdet. Se BUPL’s budgetdanmarkskort for 6-18 års området.

København = gul
På BUPL’s Danmarkskort er København markeret med gul, da der ikke er vedtaget driftsbesparelser på fritidsområdet. Desværre har de københavnske politikere truffet en beslutning om at lukke byens fritidshjem. Det er ikke en del af budgettet, da de omdannes til skolefritidsordninger, og derfor kan det ikke aflæses som en besparelse i budgettet. Men det er en beslutning med vidtrækkende konsekvenser for børn, forældre, pædagoger og fritidspædagogikken.

”Politikerne i København har sammen med børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil truffet beslutning om at lukke byens fritidshjem. Gennem generationer har fritidshjemmene været et vigtigt modstykke til folkeskolen med fordybelse og nærvær. Børnenes frirum vil politikerne nu lukke for at spare penge. I stedet åbner de skolefritidsordninger og flytter børnenes fritid ind under skolen, hvor der ikke er krav til det fritidspædagogiske arbejde. Fritidspædagogikken synger på sidste vers. Det er trist, at vi har en børneminister og en børneborgmester i København, der ikke har forstået alvoren i deres beslutning. Mange børn, pædagoger og forældre har ellers forsøgt at bruge deres demokratiske ret og har skrevet breve til Pernille Rosenkrantz-Theil uden at få et svar tilbage,” siger Henriette Brockdorff, formand for BUPL Hovedstaden.

Frederiksberg = gull
På BUPL’s Danmarkskort er Frederiksberg markeret med gul.

De spareforslag, der lå i forhold til SFO og klub, er alle taget af bordet. Det er blevet besluttet at hæve forældretaksten for både SFO og klub.

”Vi havde gerne set en udvidelse af budgetterne på SFO og klub, da de ligesom dagtilbuddene godt kunne trænge til et normeringsløft, men vi er glade for, at de forskellige spareforslag ikke er blevet til noget”, siger næstformand Mia Skou Jørgensen

Dragør = rød
På BUPL’s Danmarkskort er Dragør markeret med rød, da politikerne i budgetforliget har vedtaget besparelser på de store børn og unge i kommunens budget for 2020.

”Politikerne i Dragør Kommune har vedtaget en rammebesparelse, som også rammer de store børn og unge i kommunen. De vil også skære ned på det forebyggende SSP-arbejde. Det er rigtig ærgerligt. Heldigvis er andre store besparelser taget af bordet såsom at afskaffe klubpædagoger i skolen, store besparelser på skoleområdet og lukning af Dragør Ungdomsklub efter pres fra BUPL Hovedstaden. Desværre kompenseres fritidsinstitutionerne ikke fuldt ud for den udvidede åbningstid, der følger af justeringen af folkeskolereformen. De kortere skoledage er gode for børnene, men der skal afsættes flere midler til fritidsinstitutionernes længere åbningstid. Ellers falder kvaliteten med dårligere normeringer, og vi risikerer, at forældre melder deres børn ud,” siger Jan Poulsen, faglig sekretær i BUPL Hovedstaden.

Tårnby = gul
På BUPL’s Danmarkskort er Tårnby markeret med gul. Politikerne i Tårnby Kommune har indgået forlig, men der er endnu ikke fremlagt tilstrækkeligt materiale om budgetvedtagelsen i Tårnby Kommune for 2020-23. Der forventes ikke umiddelbart besparelser. En nærmere vurdering af budget 2020 foretages hurtigst muligt. BUPL Hovedstaden har søgt om aktindsigt, men ansøgningen er desværre blevet afvist af kommunen.

”Det er under al kritik, at det ikke er muligt for borgerne at få viden om Tårnby Kommunes budget for 2020. Vi arbejder fortsat på at få indsigt i beregningsgrundlaget for budgettet og opfordrer kommunen til at spille med åbne kort. Det er kun rimeligt i den demokratiske proces, at borgerne og ansatte kan få indsigt i kommunens fremtidige prioriteringer,” siger Jan Poulsen, faglig sekretær i BUPL Hovedstaden.