BUDGET 2021: Se nedskæringer og forbedringer for 0-6 års området i København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby


Budgetforhandlingerne er i gang i kommunerne. På BUPL’s budget-Danmarkskort er der et overblik over investeringer og besparelser i de enkelte kommuner. Der er indgået forlig i flere af kommunerne. I København er der minimumsnormeringer på vej til børn og pædagoger med indfasning fra 2022. Frederiksberg Kommune har også vedtaget et budget med et løft af normeringerne i kommunens daginstitutioner. I Dragør er der endnu ikke indgået forlig, men på forhandlingsbordet ligger spareforslag, der alle kan betyde forringelser af normeringerne. I Tårnby Kommune er der endnu ikke indgået budgetforlig, og det har igen i år ikke været muligt at få indsigt i spareforslag.


Opdateret d. 16. september 2020

København = grøn
På BUPL’s Danmarkskort er Københavns Kommune markeret med grøn. Der er indgået budgetforlig. Aftalen sikrer, at Københavns Kommune kan indføre minimumsnormeringer med indfasning fra 2022.
”Med minimumsnormeringer tager København et første skridt til genopretning af daginstitutionerne, der skaber bedre mulighed for at give børn en hverdag med omsorg, trivsel og udvikling. Vi så forældrene demonstrere flere gange i foråret og mange eksperter har igennem mange år råbt op om forholdene for de mindste i daginstitutionerne. Derfor er det et stærkt politisk signal, at de københavnske politikere nu vil sikre minimumsnormeringer og prioritere det gode børneliv,” siger BUPL Hovedstadens formand Henriette Brockdorff.
Det er rigtig godt, at aftalen indeholder en rekrutteringspulje, hvor der afsættes midler til at rekruttere pædagoger i København, siger Henriette Brockdorff og siger videre:
”Børnene har brug for veluddannede pædagoger, og der må ikke slækkes på det faglige niveau i institutionerne. Det vil kræve investeringer, at rekruttere og tiltrække flere pædagoger til København. Det kan ske gennem merituddannelsen af pædagogmedhjælpere og akademikere. Og så handler det om at fastholde pædagoger i faget gennem muligheden for fuldtidsstillinger med bedre vilkår, højere løn og mere kompetenceudvikling,” siger Henriette Brockdorff.

Frederiksberg = grøn
På BUPL’s Danmarkskort er Frederiksberg Kommune markeret med grøn. Der er indgået budgetforlig. Der er bedre normeringer på vej til børnene i Frederiksberg Kommunes daginstitutioner. Indfasningen af det ventede normeringsløft fremrykkes til 2022.
”Det er en god aftale for børn og pædagoger i Frederiksbergs daginstitutioner. Aftalen løfter normeringerne, og det har vi kæmpet for i årevis. Politikerne skal have ros for at fremrykke det løft af normeringerne, som de vedtog sidste år. Det er så vigtigt, at der handles på forældre og fagfolks opråb om forholdene i daginstitutionerne. Et løft af normeringerne er et skridt på vejen til at skabe høj kvalitet i Frederiksbergs daginstitutioner og genoprette et skræntende børneområde,” siger Mia Skou Jørgensen, næstformand i BUPL Hovedstaden.

Dragør = rød
På BUPL’s Danmarkskort er Dragør markeret med rød. Der er endnu ikke indgået budgetforlig, men mange besparelsesforslag, der risikerer at ramme børneområdet.
”BUPL Hovedstaden vil på det kraftigste anbefale Dragør Kommunes politikere at prioritere kommunens børn og unge ved igen i år at friholde Klub Dragør, skoler og daginstitutioner for besparelser,” siger faglig sekretær Jan Poulsen.

Dragør Kommune har blandt andet spareforslag på bordet, der kan forringe normeringerne.

”Der ligger et forslag om en rammebesparelse, der kan risikere at koste pædagogstillinger. Der er forslag om reduktion i ledelse, som kan påvirke normeringen i institutionerne, da lederne tæller med i normeringsopgørelsen. At Dragør lægger op til besparelser på antallet af pædagoguddannet personale kan undre i en tid, hvor flere kommuner afsætter penge i budgettet til tidlig indfasning af minimumsnormeringer. Igen år er der også forslag om at nedsætte børnehavealderen, og det er den helt forkerte vej at gå. Når børnene bliver yngre i børnehaven, stiller det store krav til personalet i børnehaven for at give børnene en god overgang, og det har store konsekvenser for den samlede børnegruppe. For børn, forældre og pædagogers skyld håber jeg ikke, at Dragør gennemfører spareforslagene,” siger faglig sekretær Jan Poulsen.

Tårnby = Grå
Tårnby Kommune kører en lukket budgetproces. På BUPL’s Danmarkskort er Tårnby derfor markeret med grå, da vi ikke for nuværende ved, om kommunen tilfører eller fjerner penge fra børneområdet.

”Igennem mange år har Tårnby Kommune kørt med en lukket budgetproces. Det vil sige, at offentligheden ikke kan få viden om og indsigt i, hvilke forslag der ligger på forhandlingsbordet. Set i et demokratisk perspektiv er det under al kritik, som BUPL Hovedstaden har påpeget flere gange. Og set fra pædagogernes perspektiv, så er det problematisk ikke at kunne følge den demokratiske proces, der leder frem til rammerne og vilkårene for de pædagogiske arbejdspladser i Tårnby. Derudover savner vi også nogle politiske visioner for børneområdet. Vi ser flere kommuner, herunder Frederiksberg og Københavns Kommune, som fremrykker et løft af normeringerne, og vi så gerne at Tårnby gik samme ambitiøse vej. Vi så også gerne, at fagligheden styrkes gennem en øget pædagogandel,” siger Jan Poulsen, faglig sekretær i BUPL Hovedstaden.
Tårnby Kommune har endnu ikke indgået budgetforlig.

Tårnby Kommune har endnu ikke indgået budgetforlig.

Se BUPL Danmarkskort for daginstitutionsområdet.