Budget 2020 – status i de midtsjællandske kommuner


For de ni kommuner i BUPL Midtsjælland tegner der sig desværre et billede af flere besparelser i blandt andet Sorø, Kalundborg, Roskilde og Lejre.


Opdateret d. 05. december 2019

Alle kommuner har nu afsluttet budgetforhandlingerne for næste år, og det er nu muligt at danne sig et samlet overblik over hvordan budgetterne for 2020 ser ud for pædagogerne. BUPL udarbejder hvert år et Danmarkskort, der via farvekoder viser, om kommunerne investerer eller sparer på børnene og pædagogerne. Det kan du læse mere om her.

For vores ni kommuner tegner der sig desværre et billede af flere besparelser. I Sorø har man f.eks. valgt at indføre 2½ lukkeuger, samt at indføre tidlig overgang til SFO. I Kalundborg skærer man 1,35 mio. kr. på dagtilbudsområdet, mens inklusionsmidlerne på skoleområdet reduceres med 5 mio. kr. I Roskilde reducerer man i åbningstiden i daginstitutionerne og indfører yderligere 2 lukkedage i SFO. I Lejre bliver budgetterne ikke pris- og lønfremskrevet, hvilket i praksis som oftest betyder forringelser af normeringerne. Eneste lyspunkt er Slagelse, hvor man har besluttet at tilføre netto 1,5 mio. kr. til bedre normeringer i daginstitutionerne.

”Vi er meget bekymrede for den tendens der tegner sig i budgetterne for 2020. Vores kommuner er i forvejen nogen, der bruger forholdsvis få penge på børnene, og har nogle af landets dårligste normeringer, så der er ikke brug for flere besparelser. Der er behov for en genopretning af hele børneområdet, og det kan ikke gå hurtigt nok”, udtaler Bertha Langhoff Hansen, formand for BUPL Midtsjælland. Hun lover, at BUPL Midtsjælland løbende vil følge op over for kommunerne og påpege, hvor og hvordan det vil give mening at investere i børnene.