Budget 2020: Se nedskæringer og forbedringer for 0-6 års området i Dragør, Tårnby og på Frederiksberg


Budgetforhandlingerne er i gang i kommunerne. På BUPL’s budget-Danmarkskort er der et overblik over investeringer og besparelser i de enkelte kommuner. Der er indgået forlig i flere af kommunerne, og vi bringer en ny status, når vi har gennemgået forligsteksterne.


Opdateret d. 11. oktober 2019

Dragør vil skære ned på 0-6 års området. I Tårnby Kommune har indgået forlig, men det har ikke været muligt at få indsigt i spareforslagene. København bevarer status quo på 0-6 års området. Kun Frederiksberg Kommune ønsker i budget20 at investere i de mindste børn og tilfører et endnu ukendt antal millioner til at forbedre normeringerne i kommunens daginstitutioner.

Se BUPL’s budget-Danmarkskort.

Dragør = rød

På BUPL’s Danmarkskort er Dragør markeret med rød. Politikerne vil igen i år tage penge fra de mindste borgere.

Nedsættelse af børnehavealder
Der er nogle store besparelser på tegnebrættet i Dragør, og kommunens budget20 bliver ikke et børnebudget:

”Lige nu ligger der spareforslag på bordet, som blandt andet vil nedsætte børnehavealderen til 2 år og 10 måneder. Det ser vi i BUPL Hovedstaden med stor alvor på. Vil man det bedste for de mindste børn, så skal man sætte børnehavealderen op. Tidlig oprykning til børnehave har store konsekvenser for den samlede børnegruppe og for personalet både i vuggestuen og i børnehaven. Oprykning fra vuggestue til børnehave er et stort skift for små børn, og det kræver personalemæssige ressourcer at sikre en god overgang,” siger Jan Poulsen, faglig sekretær i BUPL Hovedstaden.

Sommerferielukning kan blive en realitet
I kommunens budgetforslag udpeges sommerferielukning i daginstitutionerne også som et muligt sted at spare. Med spareforslaget om tre ugers sommerferielukket, når daginstitutionerne i Dragør Kommune op på 5 årlige lukkeuger i 2020.

”Det vil forringe medarbejdernes og forældrenes mulighed for at tilrettelægge deres ferie. Kommunen vil med 5 årlige lukkeuger beslaglægge samtlige ferieuger med undtagelse af 6. ferieuge. Det er en kæmpe serviceforringelse. Børn og pædagoger skal få en hverdag til at fungere i en ukendt institution med anderledes rutiner og nyt personale. Det kan give utryghed for det enkelte barn,” siger Jan Poulsen.

Nedskæringer på støttekorps
Desværre skal de børn, der har brug for støtte i dagligdagen, vente endnu længere på en støttepædagog. Dragør Kommune har nemlig lagt op til at spare en kvart million kroner på ressourcekorpset.

”Dragør Kommune havde i 2018 en inklusionsprocent på 100. Det vil sige, at alle børn inkluderes i daginstitutionerne. Der er ikke noget, der tyder på, at opgaven bliver mindre i de kommende år, tværtimod. Det er derfor utrolig vigtigt, at de støttekrævende børn og personalet i dagtilbuddene kan få hjælp fra ressourcekorpset,” siger Jan Poulsen, faglig sekretær i BUPL Hovedstaden.

Tårnby = Grå

9. oktober er der indgået budgetforlig for 2020. I budgetforliget prioriteres udgifter til oprettelse af flere daginstitutionspladser. En nærmere vurdering af budgettet foretages når der er tilgængelige oplysninger om budgetændringerne og beregningsgrundlaget herfor.

På BUPL’s Danmarkskort er Tårnby markeret med grå da vi ikke for nuværende ved om kommunen tilfører eller fjerner penge fra børneområdet. BUPL Hovedstaden har søgt aktindsigt i kommunes budget- og sparekataloger, da de ikke har været lagt frem for offentligheden. BUPL’s ansøgning om aktindsigt efter offentlighedsloven er blevet afvist af kommunen.

”Desværre er det svært at få viden om, hvilke eventuelle spareforslag der ligger på forhandlingsbordet i Tårnby Kommune. Det er ikke godt nok, at der ikke er offentlighed i den demokratiske proces for fremtidens rammer og vilkår for de pædagogiske arbejdspladser i Tårnby. Det betyder meget for de ansatte i kommunen at vide, hvad fremtiden kan bringe,” siger Jan Poulsen, faglig sekretær i BUPL Hovedstaden.

Behov for flere ressourcer
”Der mangler flere ressourcer i Tårnbys daginstitutioner. BUPL’s vilkårsundersøgelse viser igen i år, at knap tre ud af fire pædagoger på 0-6 års området i Tårnby ofte oplever, at de ikke kan drage tilstrækkelig omsorg for et eller flere børn på grund af personalemangel, samt at de ikke kan give den nødvendige støtte til sårbare og udsatte børn. Med flere midler kunne pædagogerne få mulighed for bedre støtte til sårbare og udsatte børn. Det er nødvendigt at investere i børnene og daginstitutionerne,” siger Jan Poulsen, faglig sekretær i BUPL Hovedstaden.

Frederiksberg = grøn

På BUPL’s Danmarkskort er Frederiksberg Kommune markeret med grøn. Der er flere forslag på forhandlingsbordet, som peger i retning af, at der kommer et betydeligt løft af normeringerne i Frederiksberg Kommune.

”Vi håber på en bred politisk aftale, der skal give en markant forbedring af normeringerne i Frederiksberg Kommune. Vi er på vej i den rigtige retning med de to forslag til minimumsnormeringer, der foreligger. Og pengene vil falde på et tørt sted. Pædagoger og forældre har længe råbt vagt i gevær. Nu håber jeg, at politikerne handler og får genoprettet normeringerne i kommunen,” siger Mia Skou Jørgensen, næstformand i BUPL Hovedstaden.

Der er dog skår i glæden, da der også er lagt op til enkelte besparelser blandt andet på det fælles vikarbudget og daginstitutionernes åbningstid.

”Det er svært at gøre regnebrættet fuldt op inden budgetforliget, men vi skal sikre os, at vi får sat en prop i bunden af normeringerne, så man ikke tager med den ene hånd og giver med den anden. At åbningstiden reduceres er en soleklar serviceforringelse for forældrene. Vi vil følge forhandlingerne tæt især i forhold til forslaget om minimumsnormeringer,” siger Mia Skou Jørgensen.

København = gul

Københavns Kommune har indgået budgetforlig for kommunens budget for 2020. På BUPL’s Danmarkskort er Københavns Kommune markeret med gul. Budgetforliget om Københavns Kommunes budget for 2020 indeholder et uændret serviceniveau på o-5 års området.

Det bygger dog på en forventning om, at kommunens Børne- og Ungdomsudvalg senere udmønter budgettet på en måde, der budgetmæssig udligner nedskæringer institutionernes mulighed for at købe støttepædagoger. BUPL Hovedstaden vurderer på den baggrund, at der ressourcemæssigt vil væres status quo på området.

”Der er et politisk flertal på Københavns Rådhus, som vil prioritere børneområdet og friholde det for besparelser og droppe nedskæringen på 50,8 millioner kroner. Det er glædeligt. Med de varige midler kan vi holde normeringsniveauet. Daginstitutionerne i København har dog brug for flere varige midler til mere pædagogisk personale. Vi så forældrene demonstrere flere gange i foråret. Vi ved fra vores vilkårsundersøgelser, at pædagogerne i København oplever alenetid med store børnegrupper. Godt børneliv begynder med bæredygtige daginstitutioner, der ikke skal kæmpe for at få skemaerne til at hænge sammen hver eneste dag,” siger Henriette Brockdorff, formand BUPL Hovedstaden.

Se BUPL’s budget-Danmarkskort.