Budget 2019: Se nedskæringer og forbedringer for skole-fritidsområdet i BUPL Hovedstadens kommuner


Fritidsinstitutionerne er under hårdt pres og Frederiksberg Kommune, Dragør Kommune og Københavns Kommune skærer igen ned, mens Tårnby Kommune hverken tilfører penge eller skærer ned på området.


Opdateret d. 21. september 2018
Frederiksberg = rød

På BUPL’s Danmarkskort er Frederiksberg markeret med rød. Politikerne har valgt at tage penge fra skole-fritidsområdet. “Nedskæringerne er en del af en kedelig tendens, hvor fritidstilbuddene forringes,” siger næstformand i BUPL Hovedstaden Mia Skou Jørgensen.

”Klubberne og SFO’erne på Frederiksberg bliver desværre igen mål for besparelser i kommunens budget for 2019. Påskelukket bliver indført i 2019 på SFO og klub, og et andet spareforslag handler om, at klubberne skal holde lukket i endnu en uge i sommerferien. Det betyder lukning i 4 sammenhængende uger. Og de børn, der ikke har andre muligheder kan benytte en enkelt åben klub. For de fleste børn er dette en ukendt klub. Det får store konsekvenser for arbejdet med at skabe sunde børne- og ungemiljøer og for indsatsen for børn og unge i udsatte positioner.

Børn i udsatte positioner og børn med særlige behov profiterer af en sommerferieperiode, hvor der er færre børn, mere ro og tid til fordybelse og bedre mulighed for, at pædagogerne kan lave særlige aktiviteter rettet mod de børn, der er til stede. Sidst men ikke mindst bliver der i SFO’erne omkonverteret pædagogtimer til medhjælpertimer. Dette forslag vil forringe det pædagogiske tilbud, især i børnenes fritid

Nedskæringerne på Frederiksbergs SFO’er og klubber er desværre en del af en kedelig tendens, hvor fritidstilbuddene forringes. I 2016 lød besparelsen på 8 millioner kroner på SFO- og klubområdet, og nu svinges sparekniven så igen. Nedskæringerne vil betyde et ringere og dyrere fritidstilbud med færre pædagoger til de større børn i kommunen. Det vil presse familierne og vil ramme sårbare børn og børn i udsatte positioner. En kæmpe service- og kvalitetsforringelse for forældre og børn,” siger Mia Skou Jørgensen, næstformand i BUPL Hovedstaden.

Dragør = rød

På BUPL’s Danmarkskort er Dragør markeret med rød. Politikerne har valgt at tage penge fra skole-fritidsområdet. “Børn og unges trivsel og udvikling afhænger af høj kvalitet i fritidsinstitutionerne. Nedskæringer er den helt forkerte vej at gå,” siger Jan Poulsen, faglig sekretær i BUPL Hovedstaden.

“Det er ikke kun de små børn, der må holde for i Dragørs budget for 2019. Også de større børn og unge skal der spares på i det spareforslag, der lige nu ligger til beslutning på politikernes bord. I budgetmaterialet indgår en ejendomsanalyse, som peger på at flytte SFO’erne ud af deres egne lokaler og flytte dem ind i klasselokalerne. Og så toppes det hele med en stigning i taksterne på SFO-pladserne med 378 kroner pr. måned. Da Dragør Kommune indførte SFO’er, sagde politikerne, at målet var at skabe Danmarks bedste SFO’er. Tilbage står vi så og kan spørge os selv: hvor er dette mål i dag? Børn og unges trivsel og udvikling afhænger af høj kvalitet i fritidsinstitutionerne, det hjælper nedskæringer ikke på,” siger Jan Poulsen faglig sekretær i Dragør.

 

København = rød

På BUPL’s Danmarkskort er København markeret med rød. Politikerne har valgt at tage penge fra fritidsområdet. “At lukke fritidstilbud i tre uger i sommerferien kan få store konsekvenser for det pædagogiske arbejde med børnene og de unge,” siger Henriette Brockdorff, formand for BUPL Hovedstaden.

”Desværre er der i budgettet for 2019 i København en stor reduktion i ressourcerne til fritidsinstitutionerne og klubberne på 16 millioner kroner. Politikerne vil sommerferielukke fritidsinstitutioner og klubber i tre uger i sommerferien.

Det er de mest udsatte børn og unge der har behov for et kvalitetstilbud i sommerferien. Og vi ved, at børn og unge i ringe grad vil benytte det fælles fritidstilbud i sommerlukningsperioden. Det øger risikoen for at nogle børn og unge søger andre og mindre sunde relationer og fællesskaber. Det kan få store konsekvenser for det pædagogiske arbejde med børnene og de unge, ” siger Henriette Brockdorff, formand for BUPL Hovedstaden.

Tårnby = gul

På BUPL’s Danmarkskort er Tårnby Kommune markeret med gul. Der bliver hverken tilført penge eller skåret ned på skole-fritidsområdet. “Ærgeligt, at Tårnby ikke vil investere i de større børn og unge,” siger Jan Poulsen faglig sekretær i BUPL Hovedstaden.

”Vi ved, at fritidsinstitutionerne bløder i Tårnby Kommune. Derfor er det ærgerligt, at politikerne ikke ønsker at investere i kommunens større børn og unge. I BUPL’s vilkårsundersøgelse fra 2018 siger 91 procent af pædagogerne i fritiden fra Tårnby, at de ofte oplever, at der er et eller flere børn, de ikke kan drage tilstrækkelig omsorg for pga. personalemangel. Og 83 procent af Tårnbys pædagoger på fritidsområdet siger, at de ofte oplever, at de ikke kan give den nødvendige støtte til udsatte og sårbare børn på grund af personalemangel,” siger Jan Poulsen faglig sekretær i BUPL Hovedstaden.

SE OGSÅ: Nedskæringer og forbedringer på 0-6 års området i København, Dragør, Tårnby og på Frederiksberg.