Budget 2019: Se nedskæringer og forbedringer for 0-6 års området i BUPL Hovedstadens kommuner


Politikerne i København, Tårnby og på Frederiksberg er blevet enige om budgetterne for 2019. I Dragør Kommune mangler politikerne at indgå budgetforlig, men i det spareforslag, som politikerne skal tage stilling til, er der store besparelser på børneområdet.


Opdateret d. 21. september 2018
Dragør = rød

På BUPL’s Danmarkskort er Dragør markeret med rød. Politikerne har valgt at tage penge fra børneområdet. “Invester i Dragørs børn,” lyder det fra Jan Poulsen, faglig sekretær i BUPL Hovedstaden.

”Det ser igen sort ud for børnene i Dragør. Der er massive nedskæringer på vej på børneområdet, hvis politikerne beslutter sig for det spareforslag, som ligger på bordet lige nu. Dragør Kommunes samlede økonomi skæres ned med 2 procent. Daginstitutionerne skal derudover spare 2 procent. Der skal lukkes en institution, mens to andre skal sammenlægges. Men her stopper besparelserne ikke for de mindste borgere. I budgetmaterialet indgår en ejendomsanalyse, som peger på at flytte SFO’erne ud af deres egne lokaler og flytte dem ind i klasselokalerne. Og så toppes det hele med en stigning i taksterne på SFO-pladserne med 378 kroner pr. måned. Børn og unges trivsel og udvikling afhænger af høj kvalitet i daginstitutionerne og fritidsinstitutionerne. Vi er derfor meget uforstående overfor, hvis man vælger at skære ned frem for at investere i Dragørs børn,” siger Jan Poulsen.

 

Tårnby = gul

På BUPL’s Danmarkskort er Tårnby Kommune markeret med gul. Der bliver hverken tilført penge eller skåret ned på børneområdet. “Der er brug for flere midler til støtte til børn i udsatte positioner,” siger Jan Poulsen, faglig sekretær i BUPL Hovedstaden.

”I Tårnby Kommune er bevillingen til børneområdet uændret. Der tilføres altså ikke yderligere penge til børnene. Desværre må vi konstatere, at der er behov for flere ressourcer i Tårnbys daginstitutioner. BUPL’s vilkårsundersøgelse viser, at knap to ud af tre pædagoger på 0-6 års området i Tårnby ofte oplever, at de ikke kan drage tilstrækkelig omsorg for et eller flere børn på grund af personalemangel, samt at de ikke kan give den nødvendige støtte til sårbare og udsatte børn. Med flere midler kunne pædagogerne få mulighed for bedre støtte til sårbare og udsatte børn,” siger Jan Poulsen.

Frederiksberg = grøn

På BUPL’s Danmarkskort er Frederiksberg Kommune markeret med grøn. Politikerne har valgt at tilføre penge til børneområdet. “Pengene lander på et tørt område,” siger næstformand i BUPL Hovedstaden Mia Skou Jørgensen.

”Det blev til 5 millioner til bedre normeringer i Frederiksberg Kommune. Og de penge lander på et område, der i den grad trænger til flere pædagoghænder. To ud af tre pædagoger på 0-6 års området i Frederiksberg Kommune svarer i BUPL’s vilkårsundersøgelse fra 2018, at de ofte oplever, at de ikke kan drage tilstrækkelig omsorg for et eller flere børn på grund af personalemangel, samt at de ofte oplever ikke at kunne give den nødvendige støtte til udsatte og sårbare børn. Derudover oplever 93 procent, at der ikke er tilstrækkelig med tid til at planlægge, udvikle og evaluere det pædagogiske arbejde. Så pengene falder på et tørt sted i Frederiksberg Kommunes daginstitutioner, og der er brug for flere,” siger Mia Skou Jørgensen.

København = grøn

På BUPL’s Danmarkskort er Københavns Kommune markeret med grøn. “I København fastholder det politiske flertal en markant nedskæring i form af sommerferielukning. Forliget afsætter dog penge til vuggestuerne og til forsøg med højkvalitetsinstitutioner. Derfor ender det med grøn markering med et lille overskud til området,” siger Henriette Brockdorff, formand for BUPL Hovedstaden.

17,5 millioner kroner skal børnehaver og vuggestuer spare ved sommerferielukning. De penge føres tilbage til vuggestuerne, som samlet vil opleve en forbedring. Børnehaverne står tilbage med en nedskæring. “Sommerlukning i tre uger i sommerferien vil betyde færre pædagoger hele året. Tidligere ferielukning viser, at kendte voksne i nødpasning kræver flere ressourcer end den nuværende ordning” siger Henriette Brockdorff. Hun glæder sig dog over, at vuggestuerne får et tiltrængt løft, der dog skæmmes af besparelser, der trækker den anden vej.

SE OGSÅ: Nedskæringer og forbedringer på skole-fritidsområdet i København, Dragør, Tårnby og på Frederiksberg.