Budget 2019: København sparer massivt på børneområdet


I efterårets budgetforlig i København ønskede politikerne at prioritere de helt små 0-2 årige børn. Desværre ser virkeligheden helt anderledes ud blot tre måneder efter budgetforliget, hvor en række alvorlige besparelser på hele børneområdet vil udhule de tilførte midler til de helt små børn.


Opdateret d. 21. januar 2019

I oktober blev det til en lille grøn markering på BUPL’s Danmarkskort, da de københavnske politikere valgte at føre de 17,5 millioner kroner, som vuggestuer og børnehaver skal spare på ferielukning, tilbage til de hårdt trængte vuggestuer. Men efterårets lille overskud til børneområdet er nu vendt til underskud, viser Københavns Kommunes budgetvejledning for 2019, da hele børneområdet står over for en massiv rammebesparelse på 29 millioner kroner:

”Blækket er knap nok tørt på efterårets aftale om budget 2019, og nu bliver konsekvenserne massive besparelser på børneområdet. Besparelserne kommer til at koste pædagogtimer. Pædagogerne skal løbe stærkere i hverdagen. Og børn og forældre vil mærke en markant forringelse af kvaliteten i hverdagen,” siger BUPL Hovedstadens formand Henriette Brockdorff.

Ny dagtilbudslov skal implementeres med færre ressourcer

De hårdt trængte daginstitutioner i København kan derfor kigge langt efter et lille løft af normeringerne, som politikerne ellers har lovet i budgettet for 2019. Og det er katastrofalt for institutionerne, som står over for at skulle implementere den nye dagtilbudslov og den nye styrkede læreplan i det kommende år:

”Vi står over for en stor faglighedsreform, som vil kræve meget af institutionerne og pædagogerne. Jeg undrer jeg mig over, at man fra politisk side skærer hårdt ned på børneområdet. Opgaverne og ressourcerne hænger ikke længere sammen, og det kan få store konsekvenser for arbejdet med den nye dagtilbudslov,” siger Henriette Brockdorff.

Et kludetæppe af nedskæringer

Der er mange forskellige ting i spil i de store besparelser. Der er den rene rå rammebesparelse, som filer en luns af hver institutions budget svarende til samlet set 68 fuldtidspædagogstillinger om året. Derudover er der ferielukningen både i daginstitutioner og klubber, som er en ren besparelse og serviceforringelse for børn, unge og pædagoger. Der er besparelser forklædt som effektiviseringer såsom projektet ’Arbejdsplads i fokus’. Projektet skulle have givet en effektivisering ved blandt andet lavere sygefravær, det kan dog ikke påvise den forventede effekt, men alligevel reduceres institutionerne budgetter. Endelig sender man regningen for et ændret tilbud til forældre på barsel videre til institutionerne.

Samlet set står det hele børneområde til besparelser på 57 millioner kroner. Og summen af dem, gør besparelserne så massive, mener Henriette Brockdorff:

”Børn, unge, forældre og pædagoger vil mærke markante serviceforringelser i deres hverdag. Politikerne lovede de mindste børn et løft af normeringen i oktober. Men investeringen er nu udhulet af besparelser. Det er svært at se, hvordan politikerne vil udvikle børneområdet,” siger Henriette Brockdorff.

Sagen vil blive behandlet på TR-møderne i januar.

Se beregningerne på BUPL’s Danmarkskort (klik på København).

SE OGSÅ: “Vrede københavnske vuggestuer” (TV2 Lorry)

LÆS OGSÅ: “Besparelser: Børnehaver får svært ved at indfri forventninger til ny pædagogisk læreplan”

LÆS OGSÅ: “Store børn og unge ramt af nye besparelser i København”

LÆS OGSÅ: “Åbent brev til politikerne: Der skal spares på børneområdet igen – kan det virkelig være rigtigt?

SE OGSÅ: “Kommune svinger sparekniven over børnehaver” (TV2 Lorry)

SE OGSÅ: “Historisk mange forældre er bekymrede over børnehavebesparelser” (TV2 Lorry)