Brug pædagogerne bedre i folkeskolen


Politiken 28. januar 2019 – af Elisa Rimpler, formand for BUPL og Thomas Gyldal, formand for KL’s Børne- og undervisningsudvalg


Udgivet d. 28 januar, 2019

Der er 15.000 pædagoger i den danske folkeskole. De spiller alle en stor rolle, blandt andet når det handler om at skabe stærke fællesskaber og få alle børn med. I samarbejde med underviserne. Men vi er ikke i mål med at udnytte de mange potentialer, der ligger i samarbejdet.

Her skal vi blive meget bedre. Det kræver tydelig ledelse lokalt, hvor der insisteres på samarbejdet. Erfaringer viser nemlig, at pædagogernes kompetencer kommer bedre i spil, hvis ledelsen også har fokus på at sikre, at pædagogerne i højere grad indgår i planlægningen af skoleåret og de konkrete læringsforløb sammen med lærerne.

Det giver samlet set en bedre ressourceudnyttelse, og det er væsentligt, hvis vi skal i mål med den mere motiverende og varierede skoledag, hvor alle elever trives og oplever en meningsfuld skoledag.

Vi ved, at de steder, hvor potentialet udnyttes, skabes en bedre skoledag for alle børn og unge. Kommuner og skoler kan lære af hinanden og inspirere hinanden. For eksempel på Nyager Skole i Rødovre, hvor pædagogernes fokus på trivsel har styrket fagligheden. Eller Lagoniskolen i Haderslev, der i november 2018 fik førstepladsen i DM i skoleudvikling – på grund af pædagogernes arbejde med karakterstyrke og bevægelse i den understøttende undervisning.

KL og BUPL er fortsat nysgerrige på, hvordan vi opnår det fulde potentiale af pædagogernes faglighed i skolen. Da folkeskolereformen trådte i kraft for fire år siden, gik BUPL og KL sammen om et efteruddannelsesprojekt i forhold til pædagogernes nye rolle. A. P. Møller Fonden støttede projektet økonomisk, så pædagoger over hele landet kunne blive styrket i deres nye rolle. Projektet har bidraget til, at næsten 1.900 pædagoger fra 47 kommuner har gennemført efteruddannelsen og er blevet rustet endnu bedre til arbejdet i folkeskolen.

Derfor har vi fortsat projekter sammen, der skal generere mere viden om, hvordan pædagogernes rolle i folkeskolen bedst muligt sikres og udvikles. Tre ud af fire lærere i indskolingen oplever, at samarbejdet med pædagogerne har fremmet elevernes trivsel og medvirket til at skabe et bedre læringsmiljø. Det samarbejde skal vi fortsat have fokus på at styrke. Pædagogerne spiller også en afgørende rolle i arbejdet med at skabe broer og overgange til fritiden. Her skal vi blive endnu bedre til at sikre, at pædagogernes faglighed og kendskab til børnene bringes i spil, når det på tværs af skole og fritid handler om at sikre de gode børne-og læringsfællesskaber. Hvor alle børn bidrager – og hvor trivsel og det gode børneliv er i fokus.

Vi ved, at forligskredsen netop nu sidder og forhandler. Både fra KL og BUPL’s side vil vi opfordre til, at pædagogernes rolle indtænkes i at skabe de bedste rammer for vores fælles folkeskole.