Bred aftale om dagtilbudsreform giver lille løft til udsatte børn


Flere uddannede pædagoger til udsatte børn og en styrket pædagogisk læreplan er hovedelementerne i dagtilbudsreformen. Men normeringerne i landets daginstitutioner er stadig historisk dårlige.


Udgivet d. 9 juni, 2017

Regeringen har netop indgået en bred politisk aftale om en dagtilbudsreform med støtte fra Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale.

Et af hovedelementerne i aftalen er såkaldte sociale normeringer, hvor landets 100 mest udsatte institutioner får tilført flere uddannede pædagoger. Partierne er også blevet enige om en ny pædagogisk læreplan, der styrker pædagogernes faglighed og fokuserer på det brede læringsbegreb. Altså et vigtigt skridt væk fra tests og ’skolificering’ af daginstitutionerne

”Det er ingen hemmelighed, at vi ønsker langt bedre normeringer i landets daginstitutioner. Men vi har anbefalet politikerne at begynde med at hjælpe de mest udsatte daginstitutioner først, så vi er glade for, at de har lyttet. Flere sociale normeringer med uddannede pædagoger er en mærkesag for os”, siger BUPL-formand Elisa Bergmann.

”Når det er sagt, så står vi stadig med historisk dårlige normeringer i landets daginstitutioner, så jeg ser aftalen som et lille skridt i den rigtige retning. 580 millioner kroner over fire år er et godt signal, og vi er også glade for, at der er bred politisk opbakning. Men det blev ikke det syvmileskridt, som vi havde håbet på”.

Elisa Bergmann fremhæver også den pædagogiske læreplan, som giver fagligheden tilbage til pædagogerne. Men hun undrer sig over, at politikerne ikke sikrer, at det rent faktisk er uddannede pædagoger, der skal arbejde med børnene. Da folkeskolereformen i 2013 blev lanceret, satte politikerne en målsætning om at hæve andelen af linjefagsuddannede lærere i skolen til 95 procent frem mod 2020.

”Vi står jo i en situation, hvor det kun er 59 procent af personalet i daginstitutionerne, der er uddannede pædagoger. BUPL har foreslået en målsætning om 80 procent pædagoger i 2025, men det har politikerne ikke taget med i aftalen. Det er ærgerligt, at der stadig skal være forskel på skoler og daginstitutioner, når det handler om faglighed”, siger Elisa Bergmann.

Børneminister Mai Mercado (K) præsenterede i slutningen af april regeringens udspil til en dagtilbudsreform og har siden forhandlet for at skabe et bredt flertal på Christiansborg.

I forhold til det oprindelige udspil er der sket en del ændringer. Det er blandt andet blevet skærpet i aftalen, at man ønsker et opgør med såkaldte dobbeltmål på børneområdet. Der skal altså ikke både være nationale mål og kommunale mål, som skaber en masse bureaukrati og intet har med pædagogik at gøre. Derudover sikrer dagtilbudsreformen nu også, at frivillige ikke skal erstatte pædagogernes arbejde i daginstitutionerne.

”Der har visse steder været en retorik om, at man kan sende flere frivillige ind i daginstitutionerne og passe børn – og derved spare penge på lønninger. Men dagtilbudsreformen skærper altså, at daginstitutionerne skal levere pædagogik af høj kvalitet, der udvikler børnene. Og det rimer ikke på flere frivillige børnepassere”, siger Elisa Bergmann.

Hun ærgrer sig over, at dagtilbudsreformen lægger op til flere deltidspladser i daginstitutionerne, hvor pædagogerne risikerer at blive ”politibetjente” og skal overvåge, om børnene nu har været der for længe. Den del af aftalen ser kun daginstitutionerne som en arbejdsmarkedsforanstaltning – og ikke et pædagogisk tilbud.

Endelig står vi stadig med normeringer, der er 4000 pædagoger dårligere i forhold til niveauet i 2009. Og et børnetal der stiger med 56.000 børn i alderen 0-5 år frem mod 2025.

”Politikerne på Christiansborg lægger hele ansvaret over hos kommunerne. De skal implementere den nye pædagogiske læreplan i daginstitutioner med historisk dårlige normeringer – og et børnetal der stiger markant. Det bliver en voldsom opgave”, siger Elisa Bergmann.

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand i BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Michael Andersen, pressechef i BUPL, tlf.: 22 77 40 90

 

FAKTA

Børnetal stiger med 56.000 børn i alderen 0-5 år frem mod 2025 (pdf)

Der har været nedskæringer i normeringerne siden 2009 (pdf)